Hoe draagt IGJ bij aan het voorkomen van geneesmiddelentekorten


Geneesmiddelentekorten komen in Nederland gelukkig niet vaak voor. We kunnen in Nederland vertrouwen op geneesmiddelen van een hoge kwaliteit en ook de distributie is doorgaans goed geregeld. Helaas komt het wel eens voor dat er toch tekorten ontstaan en dan is het belangrijk dat we daar adequate maatregelen op nemen want uiteindelijk is ieder geneesmiddelentekort er een teveel. En zeker wanneer het gaat om geneesmiddelentekorten die leiden tot levensbedreigende situaties.

In veel gevallen kan de apotheek een alternatief geneesmiddel meegeven waarin bijvoorbeeld dezelfde werkzame stof is verwerkt en waar ook de toedieningsvorm hetzelfde is. Helaas is dat niet altijd het geval en zal de apotheek bijvoorbeeld bijvoorbeeld moeten uitwijken naar het buitenland waar dat alternatief dan wel beschikbaar is. Alleen dat mag niet zomaar, daar hebben we als inspectie ook een rol. Daar moeten we namelijk expliciet toestemming voor verlenen.

Tot begin vorig jaar moest een apotheker individueel een toestemming aanvragen bij de inspectie. Daarnaast moesten ze voor iedere patiënt een artsenverklaring administreren. En dit ging uiteindelijk ten kosten van de tijd die artsen en apothekers hebben om de zorg te leveren die de patiënt uiteindelijk ook nodig heeft.

Naast de administratieve lasten voor artsen en apothekers constateerden we ook dat apothekers vaak op het laatste moment pas ontdekten dat er sprake was van een leveringsprobleem waardoor wij de aanvragen vrij laat ontvingen en er dus onnodig een probleem ontstond in apotheken aan de balie en de patiënt dus in sommige situaties langer op zijn geneesmiddel moest wachten dan noodzakelijk.

De inspectie was niet blij met deze situatie en is daarom in 2017 in gesprek gegaan met het ministerie van VWS om te komen tot een passende oplossing. Met de nieuwe tekortenregeling is het voor de inspectie mogelijk geworden om in één keer waar nodig toestemming te verlenen om alternatieve geneesmiddelen uit het buitenland te betrekken.

Op die manier zorgen wij er als inspectie voor dat de administratieve last voor artsen en apothekers zoveel mogelijk is verlaagd. En daarnaast zorgen we voor meer zekerheid bij patiënten dat ze altijd een passend geneesmiddel hebben.