Geschokt over enorme misstanden

Weblogberichten

Op 23 april bracht het tv-programma Undercover in Nederland van Alberto Stegeman schokkende beelden naar buiten over de ‘zorgboerderij’ Aurora Borealis in Wedde. Bewoners met een ernstig verstandelijke handicap werden er bij wijze van straf zwaar geestelijk en lichamelijk mishandeld. Ik heb er geen woorden voor. Wat afschuwelijk om dit op televisie te zien; vreselijk wat de kwetsbare bewoners moesten ondergaan.

Een reactie van Marina Eckenhausen op reacties en vragen die zijn binnengekomen lees je onderaan dit weblog.

Portretfoto van inspecteur-generaal Marina Eckenhausen

Onze inspecteurs zagen de beelden al in december. En dan álle beelden, het ruwe filmmateriaal dat Alberto Stegeman aan de politie had gegeven. Ook hadden de inspecteurs gedetailleerde schriftelijke informatie van de politie. Een paar dagen daarna gingen we naar Aurora Borealis en grepen we in. Eerst heel snel met een bevel, daarna met een aanwijzing. Daardoor moest de zorg gestopt worden. De bewoners hebben met hulp van het Zorgkantoor Groningen een andere plek gekregen. Ik hoop van harte dat het nu beter met hen gaat.

Maar de vraag is wel: hoe kon dit al jarenlang zo erg zijn geweest?

Ik wil me niet verdedigen. Want als inspectie zijn we verantwoordelijk voor het bewaken van de kwaliteit en de veiligheid van de zorg in Nederland. Zorgaanbieders moeten die goede en veilige zorg bieden. En wij houden toezicht daarop. We doen ook ons best om dat steeds beter of sneller te doen.

Maar toch: er zijn zo’n 45.000 zorgaanbieders in Nederland. Van de thuiszorg, huisartsen, tandartsen, verpleeghuizen, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, de zorg aan asielzoekers en jeugdzorg tot ziekenhuizen, apothekers en fabrikanten van medicijnen en medische hulpmiddelen. Een heel breed terrein dus met ongeveer 1,3 miljoen mensen die in de zorg werken. Met onze bijna 600 inspecteurs kunnen we dus nooit altijd en overal meekijken. We kijken vooral waar de risico’s het grootst zijn, dáár gaan we naar toe. En we reageren op meldingen en signalen. Van zorgaanbieders en zorgverleners, en van patiënten, cliënten en hun familie.

Daarom mijn oproep: meld het vooral als je niet tevreden bent over de zorg of de jeugdhulp. Of zelfs misstanden vermoedt. Doe dat éérst bij de zorgverlener zelf. Dat lost vaak al veel op.

Maar als het om iets ernstigs gaat, kan iedereen ook bij de inspectie terecht. Dus als je vindt dat de kwaliteit of de veiligheid van de zorg of de jeugdhulp echt niet in orde is: bel of mail ons. Dan kunnen we als inspectie in actie komen. Bellen of mailen kan ook anoniem. En als je zelf in de zorg werkt en een misstand ziet bij je eigen werkgever, dan kun je bescherming als klokkenluider krijgen.

De zorg aan mensen met een handicap in Nederland is vaak goed. Maar elke rotte appel als Aurora Borealis is er 1 te veel. Dus nogmaals: heb je het vermoeden van een misstand, laat het er niet bij zitten en bel of mail ons. Zodat wij nog beter toezicht kunnen houden waar dat het meest nodig is.

Marina Eckenhausen,
inspecteur-generaal Gezondheidszorg en Jeugd10 mei 2023
De uitzendingen van tv-programma Undercover in Nederland van Alberto Stegeman en mijn weblog leidden tot veel reacties. En dat begrijp ik. Ik vind het enorm triest om te moeten constateren dat we niet al jaren eerder wisten van de misstanden bij Aurora Borealis. Want dan hadden we eerder kunnen ingrijpen en was deze kwetsbare cliënten en hun naasten veel leed bespaard gebleven. 
Als toezichthouder op de kwaliteit en veiligheid van de zorg willen wij niet dat dit soort afschuwelijke en onveilige situaties bestaan. We doen wat we kunnen om ze op te sporen, zodat we kunnen ingrijpen. Natuurlijk werken wij er ook aan om ze te voorkomen. Om beter zicht te krijgen op de kwaliteit en de veiligheid van de zorg bij nieuwe én bestaande – vooral kleinere – zorgaanbieders, zetten wij ons op meerdere fronten in. Hierbij helpt wetgeving zoals de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza). Ook zijn innovatief denken, kritisch kijken naar interne processen en samenwerken met maatschappelijke partners essentieel. En het helpt als iedereen bij ons blijft melden, de oproep die ik eerder al deed. 
Een deel van de reacties die ik ontving, zijn vragen. Een aantal vragen en antwoorden kun je hier vinden.

Zie ook

Reactiemogelijkheid gesloten

U kunt geen reactie meer plaatsen.

Reacties

 • SCHAAM JULLIE!!!!! 15 jaar geen controle.... dat dit in zo'n land als Nederland kan gebeuren. Waarom maken we anders dagelijk alle verslagen en moeten we alles vast leggen.... Sorry geen woorden voor jullie praktijken.... dat er jullie mensen nodig hebben snap ik maar na zo'n aflevering wil niemand meer bij jullie werken..

  Van: Vincent | 30-04-2023, 22:37

 • Stuitend om te horen dat dit het antwoord is van de IGJ op de sadistische behandeling van de meest kwetsbare mensen van de maatschappij. Ga in op wat er verbeterd kan worden, in plaats
  van jullie tekortkomingen. Die hebben we gezien op nationale televisie. Het wordt tijd voor onverwachte bezoeken bij zorginstellingen en minder papierwerk. Meer oog voor mens. Vooral na de onthullingen bij Aurora Borealis. Ik begrijp dat er overal tekorten zijn tegenwoordig, dat neemt niet weg dat het inspecteren op tekortheden een prioriteit moet zijn. Hoe kan het dat iedereen een instelling kan beginnen, zelfs met een crimineel verleden? Ik hoop ook dat de personen in de toekomst nooit meer zorg voor mensen én dieren op zich mogen nemen.

  Van: Renée | 30-04-2023, 21:56

 • Beste Marina

  Het lijkt me duidelijk dat er inspecteurs tekort zijn. Dit kan echt niet. De meest kwetsbare mensen worden hier slachtoffer van en ze kunnen niet voor zichzelf opkomen. Ik doe hierbij een oproep asjeblieft, asjeblieft alle meldingen serieus te nemen en het team uit te breiden. Dit lijkt me genoeg reden denk je niet?

  Alvast bedankt
  M Johannes

  Van: M Johannes | 27-04-2023, 18:23

 • In het verleden is mij door de inspectie meegedeeld dat ze geen actie ondernemen op meldingen, alleen op klachten. Is dat nog zo?

  Van: Dennis | 26-04-2023, 20:22

 • nou nou een melding maken wordt niks mee gedaan..nu zijn ze in schok zogenaamd mijn kind is in een jeugdzorginstelling mishandeld en de inspectie en jeugd doet er niks aan..Loze woorden zoals gewoonlijk van dit kabinet tenzij het op tv komt dan is het al te laat

  Van: jaja zal wel | 25-04-2023, 21:21

 • Ik kan u alleen melden dat Ggz factteam of andere instellingen van hun, allen met winstbejacht bezig houden ipv de cliënt te horen of te behandelen. Mentale chantage en stigmatisering mishandeling aan den lijve zelf ondervonden, verkeerde rapportages, en client te verwijten om zo ontslag te kunnen declareren, en dat is onhumaan. Aanpassingen in dossier van client. Is overschrijding van privacy, maar ze doen het !!
  Ik heb zoveel meer te mailen, maar het is echt aan u om hier wat aan te doen. Een zeer beschadigd GGZ client die alle klokken wil laten luiden. Zoveel mensen met zelfde ervaringen leest u maar klachten forum GGZ .Genoeg bewijs.
  Hg Thea

  Van: Thea Vos | 25-04-2023, 21:04

 • Monsterlijk dat jullie dit zo lang door hebben kunnen laten gaan, echt schaam jullie diep.

  Van: Linsey | 25-04-2023, 18:58

 • Hoe kan het Dat hier een oud medewerker een zorgboederij kan beginner.

  Van: JDrent | 25-04-2023, 13:09

 • Zoveel om te inspecteren, dan is meer fte nodig, want, zeker bij Wmo en jeugd, zijn er vele klachten, en de gronden om daar te komen, worden zoals bekendis te vaak bepaalt door ondeskundigen en bureaucratie.
  Dat noopt tot verdacht!
  De inspectie weet imers hoe de jeugdzorg werkt met diagnostisch onbevoegde broodverdieners die wetenschappen mijden (https://jeugdbescherming.jimdofree.com/kwaliteit/fjr-2012-95-over-hechting/oudervervreemding-en-hechting/ en https://kinderbescherming.jimdofree.com/kritiek-van-deskundigen/onderzoek-met-gevolg/wetenschappelijk-overzicht-22/) en van kinderrecht nooit gehoord hebben, zoals art. 24 lid 1.

  Van: Tj.W. Strubbe | 25-04-2023, 12:21

 • Ik kreeg te horen van het IGJ: Houden toezicht maar hoeven geen kwaliteit te waarborgen. Zorgaanbieder zelf moet kwaliteit waarborgen. Ik was niet de enige melding maar ze mogen mij niet informeren. Ze hebben geen actie ondernomen op mijn melding. Er wordt een nieuwe wet gemaakt die gaat voorkomen dat zulke bedrijven zich kunnen oprichten. Ze kunnen volgens de wet deze zaak niet sluiten.
  De media zorgt voor handhaving. In mijn geval FTM

  Van: jacqueline Poel van der | 25-04-2023, 11:27

 • "Als om iets ernstigs gaat, kan iedereen bij de inspectie terecht.” Ouderverstoting door oudervervreemding wordt door uw inspectie niet gezien als ernstig. Dit is althans de praktijk, omdat onderzoek naar de oorzaken voor ouderverstoting uitblijft en de rechtspraak ouderverstoting vaak zelfs bagatelliseert. Doordat men in de jeugdzorg geen feitenonderzoek doet en waarheidsvinding uitblijft worden jaarlijks duizenden kinderen vervreemd van een van de ouders. Voorbeeld: In mijn geval betreft het valse beschuldigingen die in de rechtszaal werden gebruikt (zondere enige vorm van feitenonderzoek) om het gezag van vader te ontnemen terwijl de moeder door haar werkgever werd ontslagen voor grensoverschrijdend gedrag, fraude en het vervalsen van documenten. Vader ziet het kind daardoor niet meer sinds het elf jaar werd, 7 jaar geleden.Moeder kreeg daardoor alle gelegenheid om het kind te manipuleren om het tegen de vader op te zetten. In mijn ogen een schrikbarende, zorgelijke ontwikkeling welke in Nederland niet wordt aangepakt.

  Van: Gerard Stokkink | 25-04-2023, 08:35

 • Ik heb al 4x gemeld bij het Landelijk meldpunt. En ook al meerdere keren bij het IGJ. Zonder actie. Slechts één keer met een schriftelijke reactie.

  Ook over de dossiers die het IGJ opvraagt van mensen bij (s)GGZ instellingen. Die ze dan bekijkt en onderzoekt op onregelmatigheden. Zonder te bespreken met cliënten (die zelf vaak niet weten wat over hen geschreven wordt) of het dossier overeen komt met de praktijk en hun ervaring.

  Met zoveel druk op de zorg, zou die niet al jarenlang ten koste gaan van patiënten en cliënten? Alles is gerechtvaardigd om het eigen voortbestaan te garanderen, anders immers geen “zorg” aan cliënten. Die zich linksom of rechtsom aan moeten passen aan het aanbod dat de “professionals” bepalen.

  Anders de zorgverzekeraars wel. Die als slechte bewindvoerders voor hun verzekerden bepalen wat, wanneer, waar en hoe lang vergoed wordt. En onder welke dbc en diagnose. Die in feite een classificatie is, maar waarmee iedereen letterlijk ziek gemaakt wordt.

  Van: Monique Schilders | 25-04-2023, 08:29

 • Melden bij de zorgverlener is een fantastische tip. Maar als er sprake is van een dergelijke machtsongelijkheid, dan is dit geen reeële optie. Mijn ervaring is, dat mensen pas een klacht durven indienen als de zorgrelatie verbroken is( door verhuizing)
  En vervolgens wordt die klacht dan niet serieus genomen, omdat de zorgrelatie niet meer bestaat .
  Kip-ei kastje muur. Én dan is er nog de de avg wet waar mensen zich achter verschuilen in plaats van alle informatie z.s.m te bundelen .

  Groet, Ageeth Ziel

  Van: Ageeth Ziel | 24-04-2023, 22:23

 • Hoe kan het dat jullie niets hebben gedaan met de vele klachten over deze Zorgboerderij van oud medewerkers? Die meldingen blijken niet terug te vinden zijn...
  Het lijkt mij dat jullie je zaken niet op orde hebben.
  Schandalig!
  Ik ben erg benieuwd naar de tweede aflevering van Undercover volgende week waarin jullie reactie te zien zal zijn.
  Schaam jullie!

  Van: Milo Kramer | 24-04-2023, 21:42

 • Je probeert goed te praten wat fout is!
  Schaam je diep en ga ver weg van de zorg…

  Van: Robbert | 24-04-2023, 20:40

 • Beste Marina,

  Een verstandige en politiek correcte reactie op deze uitzending. Echter gaat deze volledig voorbij aan het feit dat er in diezelfde uitzending vermeld wordt dat er een tweetal meldingen zijn gedaan door twee verschillende oud medewerker(ster)s. Het lijkt me dan ook niet meer dan gepast om juist snelle en adequate maatregelen te benoemen waardoor dergelijke misstanden nooit meer langer dan nodig voor gaan komen in de toekomst. Over verantwoordelijkheden gesproken.

  Met vriendelijke groet van een bezorgde ouder

  Van: Sweder | 24-04-2023, 19:53

 • Ik ben het helemaal eens met wat Marina schrijft. Tegelijkertijd denk ik ook: hoe is het mogelijk dat dergelijke mensen in Nederland zorg mogen bieden aan onze kwetsbaarste medeburgers? Ik wil keuzevrijheid van burgers niet beperken en creatief zorgondernemerschap ook niet, maar heeft dit niet ook te maken met marktwerking in de zorg? Is bijvoorbeeld de drempel om een zorgbedrijf te beginnen niet te laag? Met (alleen) inspecties doen lossen we dit soort misstanden volgens mij niet op. Wat kunnen we als BV Nederland aan de voorkant doen om dit -zoveel mogelijk- te voorkomen?

  Van: Rens Scheijven | 24-04-2023, 17:36

 • Niet duidelijk werd of bij de start/erkenning van deze voorziening ook eisen aan de kwaliteit van bestuur ( raad van toezicht en bestuurder met kwaliteitsprofiel ) en zorgprofessionals werden gesteld ( Big registratie bijvoorbeeld ) . Ook is de rol van bekostigende instantie ( zorgkantoor?) onduidelijk. Daarna is logisch dat Inspectie op signalen reageert en geen bureaucratische ronde doet.

  Van: PJM Koopman | 24-04-2023, 17:06

Ga naar