Oranjestad in Haarlem onder verscherpt toezicht

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft Oranjestad Zorg Bureau B.V. onder verscherpt toezicht gesteld. De wijkverpleging die Oranjestad biedt in Haarlem en omgeving vertoont tekortkomingen. Oranjestad moet die tekortkomingen binnen 5 maanden wegnemen.

Meter waarbij de wijzer op het gele vlak staat, wat een milde maatregel betekent.
Beeld: ©IGJ

Dit is er aan de hand

Op 20 februari bezocht de inspectie Oranjestad. Dit was een vervolg op een eerder bezoek in 2023. En een eerder toezichttraject in 2019 en 2020. De inspectie constateert bij het vervolgbezoek dat Oranjestad nauwelijks verbeteringen kon laten zien. 

De inspectie maakt zich zorgen of de cliënten de zorg krijgen die zij nodig hebben. Dit omdat zorgplannen niet altijd compleet en actueel zijn. Ook sluiten de zorgplannen niet altijd aan op de behoefte van de cliënten. Daarnaast heeft de inspectie zorgen over de inzet van bevoegd en bekwaam personeel. Zo heeft bijvoorbeeld de wijkverpleegkundige geen zicht op de bevoegd- en bekwaamheid van de zorgverleners bij Oranjestad. Ook ontbreekt er een manier om de kwaliteit van de zorg structureel te bewaken en te blijven verbeteren. Oranjestad heeft sinds kort een nieuwe directeur. Zowel de bestuurder als de directeur onderschrijven dat verbeteringen nodig zijn.

Hoe nu verder

Op dit moment heeft de inspectie beperkt vertrouwen in de verbeterkracht van Oranjestad. Zij stelt daarom verscherpt toezicht in. Oranjestad moet zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 11 november 2024 voldoen aan de normen voor goede zorg. Dit volgt de inspectie nauwgezet tijdens het verscherpt toezicht. Als het nodig is kan de inspectie verdere maatregelen nemen.

Documenten

Oranjestad

Haarlem