Einde aanwijzing voor AZR-Zorg uit Den Haag

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (inspectie) heeft de aanwijzing van AZR-Zorg (AZR) beëindigd. De thuiszorgaanbieder uit Den Haag heeft de afgelopen acht weken voldoende verbeterd op de normen uit de aanwijzing. Hiermee is ook de cliëntenstop afgelopen. 

Dit is er aan de hand

Op 9 september gaf de inspectie AZR een aanwijzing. De aanwijzing volgde na een langer toezichtstraject, waarin de inspectie meerdere keren ingreep.

Dit heeft AZR gedaan

Tijdens het inspectiebezoek in november zag de inspectie dat AZR voldoet aan de twee normen van de aanwijzing. De wijkverpleegkundige stelt de (her)indicatie bij de cliënten en maakt hier een passend zorgplan bij. Verder ziet de inspectie in de zorgplannen dat AZR de zorgbehoefte en risico’s bij cliënten in beeld heeft. 

Einde aanwijzing AZR-Zorg Den Haag
Beeld: ©IGJ

Hoe nu verder

AZR voldoet nu volledig aan de aanwijzing die door de inspectie was opgelegd. Met het voldoen aan de aanwijzing beëindigt de inspectie ook de cliëntenstop. De inspectie blijft AZR in het reguliere toezicht volgen, omdat AZR op een aantal normen die niet in de aanwijzing zijn opgenomen nog verbeteringen moet doorvoeren. Deze normen worden tijdens een apart inspectiebezoek getoetst. De inspectie verwacht dat AZR de verbeteringen en de inzet van de wijkverpleegkundige behoudt.  

AZR-Zorg B.V.

Den Haag

Documenten

AZR-Zorg B.V. Den Haag, einde aanwijzing september 2022