Toezicht op operatief proces

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) toetst de kwaliteit van het operatieve traject. Dat gebeurt in ziekenhuizen en particuliere klinieken. De inspectie bezoekt (onaangekondigd) steekproefsgewijs of als het vermoeden bestaat dat sprake is van tekortkomingen in de zorg, bijvoorbeeld na een calamiteit.

Hierbij maakt zij gebruik van een toetsingskader dat gebaseerd is op richtlijnen en wetten die zijn opgesteld door verenigingen van zorgverleners in het operatief proces. Dat zijn medisch specialisten, operatieassistenten en anesthesiemedewerkers maar ook arts-microbiologen en klinisch fysici. In het toetsingskader staan de betreffende richtlijnen vermeld. 

De richtlijn met betrekking tot de luchtbehandeling op operatieafdelingen is recent herzien. De inspectie zal hiervoor een separaat toetsingskader opstellen. Zodra dit toetsingskader gereed is, zal dit op de website worden gepubliceerd. 

Tijdens een inspectiebezoek is het toetsingskader de focus van het bezoek. De inspectie kan echter ook onderdelen van het proces toetsen die niet in het toetsingskader staan. Deze elementen zijn wel altijd onderdeel van een richtlijn.

Via de onderstaande links bereikt u enkele richtlijnen die de inspectie in haar toezicht op het operatieve traject gebruikt.