Toezicht op het operatief proces

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) toetst de kwaliteit van het operatieve traject. Dat gebeurt in ziekenhuizen en particuliere klinieken. De inspectie bezoekt (onaangekondigd) steekproefsgewijs of als het vermoeden bestaat dat sprake is van tekortkomingen in de zorg, bijvoorbeeld na een calamiteit.

Hierbij maakt zij gebruik van een toetsingskader dat gebaseerd is op richtlijnen die zijn opgesteld door verenigingen van zorgverleners in het operatief proces. Dat zijn medisch specialisten, operatieassistenten en anesthesiemedewerkers maar ook arts-microbiologen en klinisch fysici. In het toetsingskader staan de betreffende richtlijnen vermeld. Eind 2020 is de herziene richtlijn Het perioperatief traject gepubliceerd. De inspectie is op dit moment bezig om het toetsingskader aan te passen op deze herziene richtlijn. Zodra dat klaar is wordt het toetsingskader op de website van de inspectie gepubliceerd.

De inspectie toetst ook de kwaliteit van de luchtbehandeling op operatiekamers aan de hand van richtlijnen zoals richtlijn Luchtbehandeling in de operatiekamer en opdekruimte in operatieafdeling klasse 1. Sinds geruime tijd zijn wetenschappelijke verenigingen bezig om deze richtlijn te herzien. De richtlijn Luchtbehandeling in de operatiekamer en opdekruimte in operatieafdeling klasse 1 blijft daarom voorlopig de norm voor de inspectie als zij toetst op operatieafdelingen. Bij deze toetsing gebruikt de inspectie ook de richtlijn Omstandigheden (kleine) chirurgische en invasieve ingrepen

Tijdens een inspectiebezoek is het toetsingskader de focus van het bezoek. De inspectie kan echter ook onderdelen van het proces toetsen die niet in het toetsingskader staan. Deze elementen zijn wel altijd onderdeel van een richtlijn.

Via de onderstaande links bereikt u enkele richtlijnen die de inspectie in haar toezicht op het operatieve traject gebruikt.