Infectiepreventie in ziekenhuizen

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft in het voorjaar 2017 een derde ronde inspectiebezoeken afgelegd voor het project ‘Toezicht op infectiepreventie’ (TIP).

Het project TIP begon in 2013 met als onderwerp de infectiepreventie in algemene zin. En in het bijzonder het tegengaan van de verspreiding van bijzonder resistente micro-organismen (BRMO) in het ziekenhuis. Inmiddels zijn er twee toezichtrondes geweest. In de tweede en derde ronde was meer aandacht voor Antibiotic Stewardship.

Melden van uitbraken

Ziekenhuizen moeten uitbraken van infectieziekten in eerste instantie melden bij het SO-ZI/AMR. Deze instantie categoriseert de ernst van de uitbraak door een fasering toe te kennen. Als een uitbraak zich bevindt in fase 4 moet het ziekenhuis dit melden bij de inspectie. In dat geval is de patiëntveiligheid en toegankelijkheid van zorg mogelijk in het geding.