Infectiepreventie in ziekenhuizen

Ziekenhuizen moeten uitbraken van infectieziekten in eerste instantie melden bij het SO-ZI/AMR. Deze instantie categoriseert de ernst van de uitbraak door een fasering toe te kennen. Als een uitbraak zich bevindt in fase 4 moet het ziekenhuis dit melden bij de inspectie. In dat geval is de patiëntveiligheid en toegankelijkheid van zorg mogelijk in het geding.