Erkenning of vergunning

U heeft als instelling een erkenning nodig als weefselinstelling of orgaanbank wanneer u één of meer van de volgende handelingen uitvoert:

  1. in ontvangst nemen na verkrijgen van cellen of weefsels (dit betekent doneren, verkrijgen, testen);
  2. bewaren van cellen of weefsels;
  3. bewerken van cellen of weefsels (dit betekent ook preserveren);
  4. distribueren van cellen of weefsels; 
  5. exporteren of importeren van cellen of weefsels.

De erkenning kunt u aanvragen bij Farmatec een onderdeel van het CIBG. Farmatec geeft namens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een erkenning af als de instelling voldoet aan de Wet veiligheid kwaliteit lichaamsmateriaal (Wvkl). De inspectie controleert de aanvraag.

U kunt ook andere vergunningen aanvragen bij Farmatec van het CIBG. Bijvoorbeeld een vergunning voor de in- en uitvoer van bloedproducten.