Toetsingskader Bevolkingsonderzoek borstkanker

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ziet toe op de naleving van wet- en regelgeving en veldnormen. Om transparant te zijn over wat de inspectie toetst, maakt de inspectie toetsingskaders voor onderdelen van de gezondheidszorg. Een toetsingskader bestaat uit een aantal normen en daarbij horende toetsingscriteria. Die zijn gebaseerd op wet- en regelgeving, de hierboven genoemde ‘veldnormen’ die beroepsorganisaties van zorgverleners hebben opgesteld, en kwaliteitsstandaarden. Hier toetst de inspectie op. De IGJ gebruikt dit toetsingskader vanaf mei 2023 voor het toezicht op de kwaliteit van het bevolkingsonderzoek borstkanker.