Verantwoordelijkheidsverdeling in de zorg

De doelgroep voor toepassing van dit toetsingskader zijn klinische patiënten bij wie meer dan één zorgverlener vanuit verschillende specialismen betrokken zijn. Zorgverleners dienen samen te werken, waarbij het zowel gaat om simultane als volgtijdelijke samenwerking.

De inspectie toetst  de wijze waarop de (eind)verantwoordelijkheid voor de zorg in de instelling is georganiseerd en wordt uitgevoerd. Daarmee wil de inspectie onderstrepen dat bij klinische patiënten bij wie de zorg en behandeling wordt geleverd door meerdere zorgverleners en vanuit verschillende specialismen, sprake moet zijn van een duidelijke taak- en verantwoordelijkheidsverdeling. Ook is het noodzakelijk dat de betreffende zorgverleners met elkaar communiceren en hun werkzaamheden en informatie onderling afstemmen.