Leefstijlbegeleiding in de zorg in Emmen

In de provincie Drenthe en vooral in Emmen wonen gemiddeld meer volwassen met overgewicht dan in de rest van Nederland. Ook is het percentage rokers er hoger dan gemiddeld. Ongezonde leefgewoonten kunnen voor gezondheidsproblemen zorgen. Het is een taak van zorgverleners om mensen met een verhoogd risico en patiënten te ondersteunen om gezonder te gaan leven. Om dit te stimuleren, onderzocht de Inspectie Gezondheidszorg in 2023 hoe volwassenen die roken of overgewicht (of obesitas) hebben in Emmen leefstijlbegeleiding krijgen.  

De inspectie sprak in Emmen met bestuurders van relevante organisaties. Ook stuurden we een enquête naar professionals in het zorg- en sociaal domein.

We zien dat veel organisaties in Drenthe de gezondheid van de inwoners willen verbeteren met een integrale aanpak gericht op leefstijl. Maar daarvoor moet de samenwerking op bestuursniveau in de regio beter. Er zijn veel overlegtafels en het ontbreekt hierbij aan samenhang, regie, focus, daadkracht en eigenaarschap. Daarnaast is er meer regie op de integrale samenwerking rondom leefstijlbegeleiding nodig.

Wat kunnen we leren van de ervaringen in Emmen? Wat gaat goed en wat kan beter? U leest het in deze factsheet.

De inspectie besprak de uitkomsten tijdens een bijeenkomst met de bestuurders die we tijdens ons onderzoek hebben gesproken. 

Figuur zorgnetwerk leefstijlbegeleiding in gemeente Emmen

Beeld: IGJ
Figuur: zorgnetwerk leefstijlbegeleiding in gemeente Emmen