Leefstijlbegeleiding in de zorg in Almelo en Twenterand

In de regio Twente en ook in Almelo en Twenterand wonen gemiddeld meer volwassen met een ongezonde leefstijl dan in de rest van Nederland. Ongezonde leefgewoonten kunnen voor gezondheidsproblemen zorgen. Het is een taak van zorgverleners om mensen met een verhoogd risico en patiënten te ondersteunen om gezonder te gaan leven. Om dit te stimuleren, onderzocht de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in 2023 hoe volwassenen die roken of met overgewicht (of obesitas) in Almelo en Twenterand leefstijlbegeleiding krijgen.

We spraken er met bestuurders van relevante organisaties. Ook stuurden we een enquête naar professionals in het zorg- en sociaal domein.

In de regio Twente zetten zorgverleners zich in voor een integrale aanpak. Er is veel deskundigheid op het gebied van leefstijlbegeleiding aanwezig. Maar door nog beter samen te werken in het zorgnetwerk – ook met het sociaal domein – kunnen cliënten beter geholpen worden. Daarnaast kunnen de toegankelijkheid en aanbod voor mensen met een lage sociaaleconomische status (SES) en beperkte gezondheidsvaardigheden verbeterd worden.

Wat kunnen we leren van de ervaringen met leefstijlbegeleiding in de regio Twente? Wat gaat goed en wat kan beter? U leest het in deze factsheet.

Onze bevindingen stuurden we in een brief aan de bestuurders met wie we spraken, zodat ze deze konden meenemen bij het opstellen van hun regioplan.  

Figuur zorgnetwerk leefstijlbegeleiding in gemeenten Almelo en Twenterand

Beeld: IGJ
Figuur: zorgnetwerk leefstijlbegeleiding in gemeenten Almelo en Twenterand