Tabel hoor/wederhoor DJI bij brief 'Stand van zaken intensief toezicht JJI's'

Dit is de wederhoortabel die hoort bij de Brief stand van zaken intensief toezicht JJI's november 2022.