Voortgangsbrief intensief toezicht inspecties JJI's

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, Inspectie Justitie en Veiligheid, de Inspectie voor het Onderwijs en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid vinden dat de kwaliteit van de behandeling, zorg en scholing van jongeren die in Justitiële Jeugd Inrichtingen (JJI’s) verblijven,  sinds de zomer van 2021 verder is verslechterd.
In deze voortgangsbrief over het intensieve toezicht dat deze inspecties uitvoeren is te lezen dat snelle oplossingen nodig zijn.

Vorige brieven