Brief Inspecties personele bezetting en veranderde doelgroep JJI's en scholen

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie voor het Onderwijs deden gezamenlijk onderzoek bij de Justitiële Jeugdinstellingen (JJI’s) en de bijbehorende scholen. Deze brief geeft de bevindingen van de inspecties na een bezoekronde aan de vijf JJI’s en hun bijbehorende scholen in de periode eind 2019 tot en met begin 2020 weer.

De inspecties constateren dat de JJI’s en bijbehorende scholen op de thema’s personele bezetting en veranderde doelgroep positieve ontwikkelingen hebben doorgemaakt. De inspecties maken zich echter zorgen over de structurele overbelasting van de capaciteit en het personeel van de JJI’s en bijbehorende scholen. De inspecties blijven de JJI’s en de scholen nauwlettend volgen.