Wettelijk kader mondmaskers

Voor het op de markt brengen van mondmaskers binnen de Europese Unie (EU) is wet- en regelgeving van toepassing. Dit is in eerste instantie Europese wetgeving, maar per lidstaat kan ook nationale wetgeving met aanvullende eisen van toepassing zijn.

Het beoogd gebruik van het mondmasker bepaalt de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Hierin zijn drie hoofdgroepen te onderscheiden:

  1. Mondmasker zonder enige claim
  2. Medisch hulpmiddel
  3. Persoonlijk beschermingsmiddel (PBM)
    • voor algemeen gebruik door het publiek;
    • voor professioneel gebruik;

Welke wet- en regelgeving van toepassing is hangt af van hoe een mondmasker op de markt wordt gebracht. De details zijn verder uitgewerkt in het document 'Wettelijk kader mondmaskers'.