Wettelijk kader mondmaskers

Voor het op de markt brengen van mondmaskers binnen de Europese Unie (EU) gelden wetten en regels. In eerste instantie Europese wetgeving, maar per lidstaat kan ook nationale wetgeving met aanvullende eisen van toepassing zijn.

Het beoogd gebruik van het mondmasker bepaalt welke wetten en regels van kracht zijn. Er zijn drie groepen maskers:

  1. Mondmasker zonder enige claim
  2. Medisch hulpmiddel
  3. Persoonlijk beschermingsmiddel (PBM)
    • voor algemeen gebruik door het publiek;
    • voor professioneel gebruik;

Welke wetten en regels van toepassing zijn hangt af van hoe een mondmasker op de markt wordt gebracht. Details hierover vindt u in het document 'Wettelijk kader mondmaskers'.