Wat doet het Landelijk Meldpunt Zorg?

Het Landelijk Meldpunt Zorg (LMZ) biedt u een luisterend oor, informatie en advies als u een vraag of klacht heeft over de zorg. U kunt ons bellen, ons contactformulier invullen of een brief schrijven. Het LMZ lost uw klacht niet op. Dit is de verantwoordelijkheid van de zorg- of jeugdaanbieder zelf.

Wat doen wij voor u?

Wij denken met u mee over de mogelijkheden die u hebt om uw klacht op te lossen. Wij geven u een passend advies. We vragen uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer, en de gegevens van de zorgaanbieder waarover u een klacht heeft. U bent niet verplicht deze gegevens aan ons door te geven.

Ook stellen we u vragen over uw klacht en wat u met het melden van uw klacht wilt bereiken. Deze gegevens leggen we vast. Dit doen we om 2 redenen:

1. Voor een vervolgcontact

Belt of mailt u ons nog een keer? Bijvoorbeeld omdat uw probleem nog niet opgelost is? Dan kunnen wij zien wat er in het eerdere contact besproken is. U hoeft dan niet nog een keer uw verhaal te vertellen.

2. Voor de samenwerking met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Het LMZ is een onderdeel van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Uw gegevens zijn belangrijk voor het werk dat de inspectie doet. Wij gebruiken uw vragen en klachten voor het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Als wij denken dat onderzoek nodig is, leggen wij uw klacht voor ter beoordeling aan onze inspecteurs. Hiervoor vragen wij uw toestemming. Lees verder over het melden van een klacht bij het Landelijk Meldpunt Zorg.

Wilt u meer weten over ons privacybeleid? Lees dan de informatie op onze pagina privacy.

Let op!

Houdt u er rekening mee dat de inspectie kan besluiten dat een onderzoek niet nodig is. Het Landelijk Meldpunt Zorg heeft geen invloed op deze beslissing.

Signaaloverzicht

Het Landelijk Meldpunt Zorg maakt elke dag een overzicht van alle ontvangen klachten. Hierin zijn uw persoonsgegevens niet opgenomen. Wel de naam van de zorgaanbieder en een korte beschrijving van uw klacht. Dit overzicht noemen wij het signaaloverzicht. De inspectie gebruikt het signaaloverzicht bij het toezicht op de kwaliteit van zorg.

Wij kunnen uw klacht volgen

Wilt u een klacht indienen tegen een zorg- of jeugdhulpaanbieder? Wij kunnen op uw verzoek uw klacht volgen en bewaken dat degene tegen wie u een klacht indient reageert binnen de wettelijke termijn.
Lees hier verder over bij klacht over een zorgaanbieder of klacht over een jeugdhulpaanbieder.

Met welk soort vragen kan ik terecht?

U kunt bij het LMZ terecht met vragen over de afhandeling van klachten over de kwaliteit van zorg en jeugdhulp. Klachten ziijn bijvoorbeeld:

  • u vindt dat de wachttijden te lang zijn;
  • u vindt dat uw zorgaanbieder niet goed naar u luistert;
  • u vindt dat u onvoldoende informatie krijgt;
  • u vindt dat uw zorgaanbieder een verkeerde diagnose heeft gesteld;
  • uw zorgaanbieder u een behandeling weigert;
  • u vindt dat uw zorgaanbieder zijn werk niet goed doet;
  • u vindt dat uw zorgaanbieder zich niet correct gedraagt;
  • u geen inzage krijgt in uw dossier.

Klacht over een zorgverzekeraar of over een verkeerde rekening (vermoeden fraude)?

Het LMZ gaat niet dit over dit soort klachten. Bij Ik heb een klacht, kunt u wel lezen wat u kunt doen en waar u terecht kunt met uw klacht. Ook vindt u hier uitgebreide informatie over wat u kunt doen als u een klacht tegen een zorgaanbieder of jeugdhulpaanbieder heeft.
 

Klachtbeeld

Om de transparantie over klachten in de zorg en de afhandeling daarvan te vergroten, geeft het LMZ jaarlijks een klachtbeeld uit. Het klachtbeeld geeft een indruk van:

  • de vragen die zijn gesteld en de aard van die vragen;
  • de klachten die zijn gemeld en de aard van die klachten.