Wat doet het Landelijk Meldpunt Zorg?

Het Landelijk Meldpunt Zorg (LMZ) is het aanspreekpunt voor u als cliënt, burger, of betrokkene bij een cliënt. Wij zijn onderdeel van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Wij geven informatie en advies als u een vraag of klacht heeft over de kwaliteit van zorg of jeugdhulp. U kunt ons bellen, ons contactformulier invullen of een brief schrijven.

Wat kunt u van het Landelijk Meldpunt Zorg verwachten?

Heeft u een vraag of klacht over een zorgverlener, een medicijn of een medisch hulpmiddel? Dan informeren wij u over de mogelijkheden om uw klacht op te lossen, beantwoorden uw vragen en helpen u met praktische tips. Wij geven u een passend advies.

De inspectie behandelt niet zelf individuele klachten. Dat is aan zorgaanbieders en fabrikanten, of de klachtenfunctionaris. Uw vraag, klacht of probleem kan ons wel iets zeggen over de kwaliteit van de zorg bij een zorgaanbieder waar wij toezicht op houden. Daarom horen wij graag uw ervaringen.

Wat gebeurt er met mijn gegevens?

We vragen uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Wij gebruiken deze gegevens alleen voor de registratie van het gesprek. U bent niet verplicht om uw persoonlijke gegevens te geven. Wel willen wij graag van u weten over welke zorgaanbieder uw klacht of vraag gaat. De gegevens van de zorgaanbieder leggen wij vast in ons ‘signaaloverzicht’, zodat onze inspecteurs zien over welke zorgaanbieders er signalen binnenkomen. Dit helpt ons bij het toezicht op de kwaliteit van zorg. Verderop op deze pagina leest u meer over ons signaaloverzicht.

Ook stellen we u vragen over uw klacht en wat u met het melden van uw klacht wilt bereiken. Deze gegevens leggen we vast. Dit doen we om 2 redenen:

Signaaloverzicht

Het Landelijk Meldpunt Zorg maakt elke dag een overzicht van alle ontvangen vragen en klachten. Hierin zijn uw persoonsgegevens niet opgenomen. Wel de naam van de zorgaanbieder en een korte beschrijving van uw klacht. Dit overzicht noemen wij het signaaloverzicht. De inspectie gebruikt het signaaloverzicht bij het toezicht op de kwaliteit van zorg.

Wij kunnen uw klacht volgen

Wilt u een klacht indienen tegen een zorg- of jeugdhulpaanbieder? Wij kunnen op uw verzoek uw klacht volgen. Laat het ons weten wanneer de aanbieder niet binnen 6 weken (de wettelijke termijn) reageert. Meer informatie: 

Met welk soort vragen kan ik terecht?

U kunt het LMZ vragen stellen over de afhandeling van klachten die gaan over de kwaliteit van zorg en jeugdhulp. Wij adviseren u welke stappen u kunt zetten. Klachten zijn bijvoorbeeld:

 • u vindt dat de wachttijden te lang zijn;
 • u vindt dat uw zorgaanbieder niet goed naar u luistert;
 • u vindt dat u onvoldoende informatie krijgt;
 • u vindt dat uw zorgaanbieder een verkeerde diagnose heeft gesteld;
 • uw zorgaanbieder weigert u een behandeling;
 • u vindt dat uw zorgaanbieder zijn werk niet goed doet;
 • u vindt dat uw zorgaanbieder zich niet correct gedraagt;
 • u krijgt geen inzage in uw dossier;
 • u vermoedt dat een rekening (van een zorgverzekeraar of zorgaanbieder) niet overeenkomt met de zorg die u krijgt. 

Bij Ik heb een klacht kunt u lezen wat u kunt doen met uw klacht. Hier leest u ook wat u kunt doen met een klacht tegen een zorgaanbieder of jeugdhulpaanbieder.

Let op!

Houdt u er rekening mee dat de inspectie kan besluiten dat een onderzoek niet nodig is. Het Landelijk Meldpunt Zorg heeft geen invloed op deze beslissing.

Wat doet de inspectie met mijn melding/klacht over een zorgaanbieder of jeugdhulpaanbieder?

De zorg in Nederland is in het algemeen van hoog niveau.
Toch gaat er soms iets niet goed.
U heeft een slechte ervaring gehad met zorg of hulp van een zorginstelling...
of jeugdhulpaanbieder...
en heeft dit gemeld bij ons landelijk meldpunt zorg.
Dit landelijk meldpunt zorg heeft uw melding naar de inspecteurs van de...
inspectie gezondheidszorg en jeugd gestuurd.
Wat gebeurt er dan?
Veel mensen die een melding doen zijn boos of verdrietig.
Dat is begrijpelijk.
Wat u heeft meegemaakt is heel erg.
Toch is dat niet meteen de reden voor de inspectie om onderzoek te doen.
De inspecteurs bekijken wat uw melding zegt over de kwaliteit en veiligheid van de zorg...
of jeugdhulp.
Gaat het om een calamiteit?
Dat is een situatie waarbij er ernstige gezondheidsschade voor de client of jeugdige is.
Bij een calamiteit komt er ernstige schade door iets dat niet goed is gedaan...
in de zorg- of hulpverlening.
De zorg of hulp is niet uitgevoerd zoals het gepland was.
Dit hoeft lang niet altijd zo te zijn.
De inspecteurs constateren dan dat er zorg of hulp is verleend zoals dat zou moeten.
Maar dat doet niks af aan hoe het voor u, de melder, is geweest.
In ons volgende inspectiebezoek letten we dan extra op het onderwerp van uw melding.
Soms is het niet duidelijk of de zorg of hulp tekort is geschoten.
We vragen uw zorg- of jeugdhulpaanbieder dan om een reactie op uw melding.
Als het nodig is stellen we aanvullende vragen.
Als de inspecteurs vermoeden dat het wel een calamiteit is...
dan zorgen we er voor dat de kans dat het in de toekomst nog een keer gebeurt kleiner wordt...
en dat de veiligheid groter wordt.
Wij sturen uw melding naar de zorg- of jeugdhulpaanbieder.
En die doet onderzoek.
Wat is er gebeurt, en hoe is het misgegaan?
Juist door dit zelf te onderzoeken...
krijgen zorg- en hulpverleners meer inzicht in hoe het heeft kunnen gebeuren.
Zo leren ze hiervan.
De zorg- of hulpverleners maken hiervan een onderzoeksrapport.
Dat onderzoeksrapport beoordelen wij.
De inspecteurs bekijken of u bij het onderzoek was betrokken.
Ook kijken ze wat de zorg- of hulpverleners gaan verbeteren...
en hoe de zorg- of jeugdhulpaanbieder...
er voor zorgt dat de verbeteringen ook worden uitgevoerd.
Als wij vinden dat de zorg- of jeugdhulpaanbieder er van heeft geleerd...
en de kans dat het nog een keer gebeurt kleiner is geworden...
sluiten we het onderzoek af.
U krijgt hier een brief over, en soms ook een telefoontje.
Zo hebben we met zijn allen de zorg beter gemaakt.
Want dat willen we allemaal.

Klachtbeeld

Het LMZ geeft jaarlijks een ‘klachtbeeld’ uit. Hiermee willen we de transparantie over klachten in de zorg, en de afhandeling daarvan, vergroten. Het klachtbeeld geeft een indruk van:

 • de vragen die wij krijgen en de aard van die vragen;
 • de klachten die zijn gemeld en de aard van die klachten.