Wat doet het Landelijk Meldpunt Zorg?

Het Landelijk Meldpunt Zorg (LMZ) is het aanspreekpunt voor u als cliënt, burger, of betrokkene bij een cliënt. Wij zijn onderdeel van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Wij geven informatie en advies als u een vraag of klacht heeft over de kwaliteit van zorg of jeugdhulp. U kunt ons bellen, ons contactformulier invullen of een brief schrijven.

Wat kunt u van het Landelijk Meldpunt Zorg verwachten?

Heeft u een vraag of klacht over een zorgverlener, een medicijn of een medisch hulpmiddel? Dan informeren wij u over de mogelijkheden om uw klacht op te lossen, beantwoorden uw vragen en helpen u met praktische tips. Wij geven u een passend advies.

De inspectie behandelt niet zelf individuele klachten. Dat is aan zorgaanbieders en fabrikanten, of de klachtenfunctionaris. Uw vraag, klacht of probleem kan ons wel iets zeggen over de kwaliteit van de zorg bij een zorgaanbieder waar wij toezicht op houden. Daarom horen wij graag uw ervaringen.

Wat gebeurt er met mijn gegevens?

We vragen uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Wij gebruiken deze gegevens alleen voor de registratie van het gesprek. U bent niet verplicht om uw persoonlijke gegevens te geven. Wel willen wij graag van u weten over welke zorgaanbieder uw klacht of vraag gaat. De gegevens van de zorgaanbieder leggen wij vast in ons ‘signaaloverzicht’, zodat onze inspecteurs zien over welke zorgaanbieders er signalen binnenkomen. Dit helpt ons bij het toezicht op de kwaliteit van zorg. Verderop op deze pagina leest u meer over ons signaaloverzicht.

Ook stellen we u vragen over uw klacht en wat u met het melden van uw klacht wilt bereiken. Deze gegevens leggen we vast. Dit doen we om 2 redenen:

Signaaloverzicht

Het Landelijk Meldpunt Zorg maakt elke dag een overzicht van alle ontvangen vragen en klachten. Hierin zijn uw persoonsgegevens niet opgenomen. Wel de naam van de zorgaanbieder en een korte beschrijving van uw klacht. Dit overzicht noemen wij het signaaloverzicht. De inspectie gebruikt het signaaloverzicht bij het toezicht op de kwaliteit van zorg.

Wij kunnen uw klacht volgen

Wilt u een klacht indienen tegen een zorg- of jeugdhulpaanbieder? Wij kunnen op uw verzoek uw klacht volgen. Laat het ons weten wanneer de aanbieder niet binnen 6 weken (de wettelijke termijn) reageert. Meer informatie: 

Met welk soort vragen kan ik terecht?

U kunt het LMZ vragen stellen over de afhandeling van klachten die gaan over de kwaliteit van zorg en jeugdhulp. Wij adviseren u welke stappen u kunt zetten. Klachten zijn bijvoorbeeld:

 • u vindt dat de wachttijden te lang zijn;
 • u vindt dat uw zorgaanbieder niet goed naar u luistert;
 • u vindt dat u onvoldoende informatie krijgt;
 • u vindt dat uw zorgaanbieder een verkeerde diagnose heeft gesteld;
 • uw zorgaanbieder weigert u een behandeling;
 • u vindt dat uw zorgaanbieder zijn werk niet goed doet;
 • u vindt dat uw zorgaanbieder zich niet correct gedraagt;
 • u krijgt geen inzage in uw dossier;
 • u vermoedt dat een rekening (van een zorgverzekeraar of zorgaanbieder) niet overeenkomt met de zorg die u krijgt. 

Bij Ik heb een klacht kunt u lezen wat u kunt doen met uw klacht. Hier leest u ook wat u kunt doen met een klacht tegen een zorgaanbieder of jeugdhulpaanbieder.

Let op!

Houdt u er rekening mee dat de inspectie kan besluiten dat een onderzoek niet nodig is. Het Landelijk Meldpunt Zorg heeft geen invloed op deze beslissing.

Klachtbeeld

Het LMZ geeft jaarlijks een ‘klachtbeeld’ uit. Hiermee willen we de transparantie over klachten in de zorg, en de afhandeling daarvan, vergroten. Het klachtbeeld geeft een indruk van:

 • de vragen die wij krijgen en de aard van die vragen;
 • de klachten die zijn gemeld en de aard van die klachten.