Zo ziet een inspectiebezoek er uit

Wanneer u bezoek krijgt van onze inspecteurs hoort u dat meestal van tevoren. Soms komt de inspectie onaangekondigd. Een inspectiebezoek kan om verschillende redenen plaatsvinden. We komen meestal langs op basis van signalen of meldingen over de kwaliteit van de zorg, maar ook bijvoorbeeld na een reorganisatie. En soms brengen we een bezoek aan een organisatie omdat we die nog niet kennen.

Een inspectiebezoek aan een thuiszorginstelling duurt 1 of 2 dagen. Van te voren krijgt de organisatie meestal een brief met uitleg over het bezoek.

Wat doen de inspecteurs tijdens het bezoek?

  • Meelopen met bestaande zorgroutes

Inspecteurs gaan mee met een zorgverlener tijdens een bestaande zorgroute. De inspecteurs kijken dan hoe de zorg verloopt en bekijken het cliëntdossier.

  • Bezoek aan cliënten en dossieronderzoek

Na het meelopen van de zorgroute bezoeken de inspecteurs een cliënt en eventueel een mantelzorger. Tijdens dit gesprek is de (wijk)verpleegkundige of een verzorgende aanwezig om samen het cliëntdossier te bekijken.

  • Gesprekken met de zorgverleners

Inspecteurs spreken met een aantal zorgverleners. Liefst zorgverleners met verschillende functieniveaus. Hierbij is in ieder geval de wijkverpleegkundige aanwezig.

  • Presentatie van de bestuurder

De bestuurder houdt een presentatie over de organisatie. Hierbij zijn ook een wijkverpleegkundige, andere zorgverleners en een lid van de cliëntenraad aanwezig. Na afloop van de presentatie stellen de inspecteurs vragen.

  • Afsluitend gesprek

Aan het einde van het bezoek delen de inspecteurs hun indrukken met de bestuurder, een wijkverpleegkundige andere zorgverleners en een lid van de cliëntenraad.

Waar let de inspectie op?

Het toetsingskader Toezicht op de zorg thuis beschrijft waar de inspectie op let. Dit toetsingskader bestaat uit 5 onderwerpen:

  1. Cliënt centraal
  2. Integrale zorg
  3. Veilige zorg thuis
  4. Professionele autonomie van de wijkverpleegkundige
  5. Sturen op kwaliteit

Kijk voor meer informatie bij Toetsingskaders zorg thuis

Wat doet de inspectie na het bezoek?

Binnen 4 weken na het inspectiebezoek ontvangt de bestuurder een conceptrapport. Daarin staan bevindingen van het inspectiebezoek. De bestuurder kan reageren als hij vindt dat er fouten in het rapport staan. De inspectie beoordeelt de reactie en past het rapport aan als dat nodig is. De organisatie ontvangt het definitieve rapport maximaal 4 weken later.  Dit rapport wordt gepubliceerd op de website van de inspectie.