Toetsingskaders zorg thuis

In het toetsingskader voor het toezicht op de verzorging en verpleging thuis staat waar we op letten. Dit toetsingskader beschrijft de normen en regels waarop de inspectie toetst. Deze normen en toetsingscriteria zijn gebaseerd op wetgeving of op veld- en beroepsnormen.

Toetsingskader 'Toezicht op de zorg thuis'

Met het toetsingskader ‘Toezicht op de zorg thuis’ kijkt de inspectie naar de verpleging en verzorging thuis door de wijkverpleging.

Dit kan kortdurende (intensieve) zorg zijn, maar ook langdurige zorg. De inspectie beoordeelt de kwaliteit en veiligheid van zorg vanuit het perspectief van de cliënt. Waar de inspectie op let is beschreven bij Toezicht op verzorging en verpleging thuis.
De inspectie gebruikt dit toetsingskader sinds 2017. Het is tot stand gekomen in samenwerking met brancheorganisaties, beroepsgroepen, cliëntorganisaties en verschillende deskundigen. Omdat de zorg thuis nog sterk in ontwikkeling is, kijken we regelmatig of het toezicht nog goed aansluit op de praktijk. Als het nodig is, stellen we onze manier van toezicht houden bij.

Andere toetsingskaders

Naast het gewone toezicht op de wijkverpleging kunnen de wijkverpleegkundige en de thuiszorginstelling te maken krijgen met het toezicht op nieuwe zorgaanbieders en het toezicht op zorgnetwerken. Daarvoor zijn aparte toetsingskaders ontwikkeld:

  • Toetsingskader Nieuwe zorgaanbieders

Nieuwe thuiszorginstellingen voor verpleging en verzorging van cliënten thuis kunnen bezoek krijgen van de inspectie in het kader van het toezicht op nieuwe zorgaanbieders.

  • Toetsingskader Zorgnetwerken

Wijkverplegers die onderdeel zijn van een zorgnetwerk rondom een thuiswonende cliënt kunnen ook te maken krijgen met het toezicht op zorgnetwerken door de inspectie.