Toetsingskader 'Toezicht op zorgnetwerken rond cliënten in de thuissituatie'

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft een toetsingskader en werkwijze ontwikkeld voor het toezicht op zorgnetwerken. De inspectie gebruikt dit kader voor het toetsen van netwerken van professionals die zorg bieden aan cliënten in de thuissituatie.

In het toetsingskader staan de normen en criteria waarop de inspectie toetst. Deze normen en criteria zijn gebaseerd op wet- en regelgeving, richtlijnen en veldnormen. Veldnormen, richtlijnen en wet- en regelgeving zijn voortdurend in ontwikkeling. Daarom past de inspectie het toetsingskader aan wanneer dat nodig is. De nieuwste versie van het toetsingskader is hieronder te vinden. De inspectie gebruikt deze versie per 1 januari 2020. 

Infographic 'Toezicht op zorgnetwerken'

Infographic: Toezicht op zorgnetwerken rond cliënten in de thuissituatie.

Deze infographic bestaat ook in een grotere versie. Kijk voor een toelichting op de pagina Zorg in zorgnetwerken.