Documenten - Zorg thuis

19 documenten van Zorg thuis

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Snel inzicht in toetsingskader zorg thuis

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt, m.b.v. het toetsingskader voor de zorg thuis, toezicht op zorg in de ...

Brochure | 07-03-2019

Toetsingskader ‘Toezicht op de zorg thuis’

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd ziet toe op de naleving van een groot aantal wettelijke- en veldnormen. Om transparant te ...

Toetsingskader | 07-03-2019

Stand van zaken toezicht op zorg thuis

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) zet de laatste ontwikkelingen in het toezicht op de zorg thuis op een rijtje. In 2016 ...

Brochure | 07-03-2019

Toetsingskader overdracht patiëntgegevens

Toetsingskader | 14-12-2018

Zorgnetwerken: Terugkoppeling vervolgonderzoek in Houten

In 2017 deed de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onderzoek naar de zorgnetwerken thuis bij ouderen na eerstelijnsverblijf (ELV) ...

Brief | 15-11-2018

Factsheet: kwaliteitseisen vaak niet bekend bij nieuwe of nog onbekende zorgaanbieders

Deze rapportage gaat over onderzoeksresultaten van ons toezicht bij 146 nieuwe of nog onbekende zorgaanbieders in de ouderenzorg, ...

Rapport | 25-09-2018

Visienota Netwerkzorg

In de afgelopen jaren heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (IGJ) de basis gelegd voor toezicht op ...

Rapport | 04-07-2018

Rapportage signalen zorgfraude 2017

De rapportage Signalen zorgfraude 2017 is opgesteld door het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ), een samenwerkingsverband van ...

Rapport | 13-06-2018

In openheid leren van meldingen 2016-2017

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) maakt dit overzicht openbaar van het aantal meldingen die de inspectie heeft gekregen ...

Rapport | 31-01-2018

Kwetsbare oudere in Houten heeft spil in het netwerk nodig voor samenhang in de zorg thuis

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onderzocht hoe de netwerkzorg thuis aan kwetsbare ouderen is georganiseerd in de gemeente ...

Rapport | 20-07-2017

Ga naar