De zorg thuis is in de afgelopen jaren ingrijpend veranderd. Mensen blijven langer thuis wonen, ook als zij intensieve zorg en ondersteuning nodig hebben. Daarnaast worden mensen minder snel opgenomen in een zorginstelling of ziekenhuis en gaan na een opname sneller naar huis. Om aan te sluiten bij de veranderingen in het zorglandschap heeft de inspectie haar toezicht op de zorg thuis vorig jaar vernieuwd.