Toezicht op zorgnetwerken

Wat is een zorgnetwerk?

Mensen die zorg en ondersteuning krijgen, hebben vaak te maken met verschillende zorg- en hulpverleners. Daarnaast zijn er vaak mantelzorgers en soms ook vrijwilligers bij de zorg betrokken. Al die mensen vormen samen het ‘zorgnetwerk’ rondom de cliënt. We spreken in dit soort situaties van ‘netwerkzorg’.

Wat verwacht de inspectie van de zorgverleners?

Iedere zorgaanbieder of zorgverlener die zorg biedt aan cliënten met meervoudige zorgbehoeften, is onderdeel van een zorgnetwerk. De inspectie vindt het belangrijk dat zorgverleners dit vanzelfsprekend vinden. De zorg moet niet alleen van goede kwaliteit zijn. De inspectie verwacht ook van zorgverleners dat zij goed samenwerken. En dat zij afspraken maken over de zorg voor deze cliënten.
Meer informatie over ons toezicht op zorgnetwerken vindt u bij zorgnetwerken.