Toetsingskader infectiepreventie particuliere klinieken (TIP PK)

In dit toetsingskader staat waar inspecteurs van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd op letten als het gaat om infectiepreventie in particuliere klinieken. Dit toetsingskader is gefocust op de basishygiënemaatregelen en de extra maatregelen die moeten worden getroffen in het kader van de
bestrijding van bijzonder resistente micro-organismen (BRMO, inclusief MRSA). Ook wordt er beoordeeld in hoeverre antibioticabeleid
aanwezig is. Daarnaast wordt er gekeken of er sprake is van verankering van verantwoordelijkheden bij de verschillende functionarissen die betrokken
zijn bij de infectiepreventie en het antibioticabeleid.