Richtlijn calamiteitenrapportages acute eerstelijnszorg

Deze richtlijn kunt u gebruiken voor de calamiteitenrapportages van huisartsenposten en ambulancevoorzieningen. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft dit format samen ontwikkeld met de Huisartsen Diensten Structuren en de brancheorganisatie InEen. Dit document is in juni 2017 geactualiseerd.