Medicamenteuze pijnbehandeling tijdens de bevalling in 26 ziekenhuizen grotendeels op orde

IGJ heeft vanwege signalen besloten om de pijnbehandeling met medicijnen tijdens de bevalling te onderzoeken. Sinds 2008 is het zo dat elke vrouw op haar verzoek een goede vorm van pijnstilling moet kunnen krijgen tijdens de bevalling. Dit is bepaald in de richtlijn ‘Medicamenteuze pijnbehandeling tijdens de bevalling’ (NVA & NVOG, 2008).

Van de 75 ziekenhuizen met acute verloskunde bezochten we een steekproef van 26 ziekenhuizen. Wij zagen dat de voorwaarden voor goede zorg bij pijnbehandeling met medicijnen tijdens de bevalling in alle 26 bezochte ziekenhuizen grotendeels op orde waren.

In alle 26 ziekenhuizen kon epidurale analgesie (ook bekend als de ruggenprik) tijdens de bevalling 24x7 gegeven worden. De standaardprocedure voor de pijnbehandeling ‘SOP remifentanil PCA’ (SOP) werd grotendeels nageleefd. Wel zagen we een aantal aandachtspunten:

  • Monitoring volgens de SOP stelde een deel van de ziekenhuizen voor personele uitdagingen.
  • Monitoring in het eerste uur na het starten van de medicijnen was in een aantal ziekenhuizen niet volgens de SOP. Omdat de juiste professional ontbrak.
  • De bij- en nascholing van professionals was in een aantal ziekenhuizen niet volgens de SOP.
  • Niet in alle ziekenhuizen schreef een bevoegde professional remifentanil PCA voor.
  • Een aparte complicatieregistratie voor remifentanil werd niet bijgehouden.  
  • IGJ constateerde tijdens haar dossieronderzoek geen incidenten.
  • Voorlichting voor de bevalling over pijnstilling en voorkeur van de vrouw voor welke pijnstilling waren in een groot aantal patiëntendossiers niet terug te vinden.
  • Hieronder vind je de factsheet:
  • Medicamenteuze pijnbehandeling tijdens de bevalling
  • Wij bezochten 26 ziekenhuizen met de focus op Medicamenteuze pijnbehandeling tijdens de bevalling.

.