Wat gebeurt er met uw melding bij het Landelijk Meldpunt Zorg

U kunt bij het Landelijk Meldpunt Zorg (LMZ) een melding doen over een ziekenhuis of particuliere kliniek (zorgaanbieders). Bijvoorbeeld als u zich zorgen maakt over iets wat er is gebeurd of als u een klacht wilt indienen. Dit kan telefonisch, per mail of per brief.

Uw melding komt dan terecht bij het LMZ. Hieronder kunt u lezen wat er daarna met uw melding gebeurt.

Het LMZ beoordeelt uw melding

Uw melding is belangrijk voor het toezicht. De inspectie kan zien of over deze zorgaanbieder vaker een melding is binnengekomen en of uw melding directe gevolgen heeft voor de patiëntveiligheid in het algemeen.

De medewerkers van het LMZ beoordelen of uw melding wordt doorgestuurd naar de inspecteurs.

Inspecteurs beoordelen uw melding

De inspecteurs beoordelen uw melding. Zij bekijken wat uw melding zegt over de kwaliteit en veiligheid van de zorgaanbieder. Er zijn dan 2 mogelijkheden:

 • Er zijn geen vragen 
  We nemen dan geen contact op met de zorgaanbieder. Dit laten we u weten. Uw melding blijft bewaard. Als de inspecteurs een bezoek brengen aan de zorgaanbieder, weten ze dat hierover een melding is gedaan. Dit is een signaal: de inspecteurs letten dan extra op het onderwerp van uw melding. 
   
 • Er zijn vragen
  We nemen dan contact op met de zorgaanbieder en vragen om een reactie op uw melding. Deze reactie kan een eenvoudige uitleg zijn. Maar soms is hiervoor ook een rapport nodig.

Inspecteurs beoordelen de reactie van de zorgaanbieder

De inspecteurs bespreken de reactie en kunnen het volgende concluderen:

 • We zijn tevreden met de reactie.
   
 • We zijn tevreden met de rapportage.
  De zorgaanbieder heeft de patiënt betrokken bij het onderzoek. Ook heeft hij ontdekt hoe het heeft kunnen gebeuren. Er zijn duidelijke verbetermaatregelen en het ziekenhuis beschrijft hoe het deze gaat uitvoeren. We laten de zorgaanbieder weten dat we akkoord zijn met het rapport.
   
 • We hebben nog vragen.
  We zijn nog niet tevreden met de reactie. We stellen aanvullende vragen aan de zorgaanbieder.
   
 • We vinden dat er risico’s zijn op het gebied van patiëntveiligheid.
  We beginnen dan zelf een onderzoek naar uw melding.