Het Resultaat Telt Medisch Specialistische Zorg 2017

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd publiceert vandaag Het Resultaat Telt (HRT) Medisch Specialistische Zorg 2017: het HRT ziekenhuizen en het HRT particuliere klinieken. Deze publicaties geven de resultaten weer van de ziekenhuizen en particuliere klinieken in Nederland op verschillende kwaliteitsindicatoren.

Deze kwaliteitsindicatoren zijn van de verschillende beroepsgroepen (NVZ, NFU, FMS, V&VN, ZKN) en de inspectie. Alle indicatoren zijn gebaseerd op risicosignaleringen van de betrokken beroepsverenigingen. De inspectie analyseert de data en geeft deze informatie terug aan de ziekenhuizen en klinieken. Door de analyse wordt duidelijk waar belangrijke verbeteringen hebben plaatsgevonden en waar de risico’s liggen. Bij de verschillende ziekenhuizen en klinieken, maar ook sectorbreed.

Risico’s en ambities

Aan de basis van Het Resultaat Telt ligt de Basisset Medisch Specialistische Zorg. Met de Basisset stellen de beroepsgroepen samen met de inspectie vast wat de grootste risico’s voor de zorg zijn en op welk terrein zij gezamenlijk de ambitie hebben om de waarborgen voor goede zorg te verbeteren.

Vanaf 2017 zijn de Basisset Kwaliteitsindicatoren Ziekenhuizen en de Basisset Kwaliteitsindicatoren Particuliere Klinieken samengevoegd in één Basisset Medisch Specialistische Zorg. Het doel van deze samenvoeging is om inzicht te krijgen in risico’s in de gehele medisch specialistische zorg, ongeacht of deze zorg gegeven wordt in een ziekenhuis of in een particuliere kliniek.

Direct na de eerste analyse heeft de inspectie in november 2018 ziekenhuizen en particuliere klinieken een eerste terugkoppeling gegeven op de resultaten om zorg te verbeteren. De huidige HRT publicatie richt zich op een breder publiek, waaronder patiënten, beleidsmakers en andere belanghebbenden.

Enkele concrete uitkomsten

Uit Het Resultaat Telt Ziekenhuizen blijkt onder meer dat pijnmetingen bij patiënten na een operatie en screening op delier grotendeels op orde zijn. Ook blijkt dat de meeste ziekenhuizen een vast aanspreekpunt voor mensen met kanker goed geregeld hebben. Daarnaast blijkt dat een aantal ziekenhuizen de screening en behandeling van ondervoeding en vermijdbare wachttijd voor behandeling van botuitzaaiingen bij kanker moeten verbeteren.

Uit Het Resultaat Telt Particuliere Klinieken blijkt dat de klinieken die risicovolle ingrepen uitvoerden (bijvoorbeeld het plaatsen van knie- en heupprothesen) de operatieve zorg grotendeels op orde hebben. Wel zien we dat particuliere klinieken die kleine en minder risicovolle ingrepen uitvoeren, vaak niet voldoen aan de eisen voor de operatieve zorg. De kwaliteitsverbetering verloopt hier moeizaam. De inspectie heeft hier al eerder aandacht voor gevraagd en zal dit in haar toezicht blijven doen.