Intensive care

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ziet toe op de kwaliteit en veiligheid van zorg op de intensive care afdelingen in ziekenhuizen (IC). IC’s moeten aan strenge kwaliteitseisen voldoen. Op een IC liggen patiënten die zonder intensieve behandeling een grote kans hebben om te overlijden.

In ieder ziekenhuis kunnen patiënten worden opgevangen en gestabiliseerd. Maar niet ieder ziekenhuis is in staat om patiënten met ingewikkelde problemen op te nemen en te behandelen. Afhankelijk van de complexiteit en de duur van de aandoening, kunnen patiënten worden overgeplaatst naar een ziekenhuis met een IC met meer mogelijkheden voor de diagnostiek en behandeling van de IC-patiënt.

Richtlijn voor IC’s

In de huidige richtlijn uit 2006 staat dat een ziekenhuis met een laag niveau IC op tijd moet overleggen met een ziekenhuis met een hoger niveau IC over de behandeling van de IC-patiënt. Een laag niveau IC wil zeggen: een IC met de minste mogelijkheden voor diagnostiek en behandeling van zeer complexe IC-patiënten. Deze richtlijn is te lezen op de website van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care.

Nieuwe richtlijn in ontwikkeling

Het Zorginstituut Nederland heeft de opdracht gekregen een nieuwe richtlijn te maken. Deze is inmiddels klaar. Momenteel wordt hard gewerkt aan de invoering.

Vanaf 2018 is de kwaliteitsstandaard intensive care in Nederlandse ziekenhuizen geïmplementeerd.

De inspectie gaat toetsen op welke wijze ziekenhuizen verantwoorde zorg in het kader van de kwaliteitsstandaard in de praktijk hebben gebracht. De nadruk zal hierbij gelegd worden op de samenwerking in de regio’s.