Toezicht op schoonheidssalons

Deze factsheet gaat in op de gevolgen van de Wkkgz op het toezicht op de schoonheidssalons en de resultaten van de vijf inspectiebezoeken. De inspectie concludeert dat de resultaten van de inspectiebezoeken overeenkomen met die van de inventarisatie uit 2016.

In november 2017 bezocht de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (IGJ) vijf schoonheidssalons. Deze inspectiebezoeken zijn een vervolg op een inventariserend onderzoek naar behandelingen in schoonheidssalons uit 2016. De inspectie wilde nagaan of de uitkomsten van dat onderzoek overeenkwamen met de praktijk.