Vrijheidsbeperking

Soms wordt een bewoner in een instelling vastgebonden met onrustbanden om onveilige situaties te voorkomen. Dit heette onder de Bopz een vrijheidsbeperkende maatregel. Onder de Wvggz en de Wzd wordt dit het beperken van de bewegingsvrijheid genoemd. Dit is heel vervelend voor de bewoner. Ook voor de zorgverlener is dit niet prettig om te doen. Het verminderen van dwang bij ouderen en mensen met een verstandelijke beperking is al enkele jaren een speerpunt van de inspectie. Met succes. Want het komt steeds minder voor.

Zorginstellingen die zijn geregistreerd in het locatieregister Wvggz/Wzd mogen als het nodig is mensen tegen hun zin vastbinden, opsluiten of vasthouden.

De inspectie kijkt bij een bezoek of een instelling dit doet volgens de regels en wetten. In de verpleeghuiszorg geldt hiervoor meestal de Wet zorg en dwang, maar soms ook de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (of voor bepaalde cliƫnten de Wet Bopz).

Locatieregister

Zorgaanbieders hoeven per 1 januari 2020 geen Bopz-aanmerking meer aan te vragen bij VWS, zoals vereist was onder de Wet Bopz. Hiermee is ook de toets vooraf van de inspectie vervallen.

Zorgaanbieders die verplichte of onvrijwillige zorg willen leveren, moeten zijn ingeschreven in het online locatieregister Wvggz/Wzd van het ministerie van VWS. Hierin zijn locaties met voorheen een Bopz-aanmerking automatisch opgenomen. Het is de verantwoordelijkheid van een zorgaanbieder zelf om zichzelf en de locaties waar of van waaruit hij gedwongen zorg verleent te registreren in het register van VWS.