Vrijheidsbeperking

Soms wordt een bewoner in een instelling vastgebonden met onrustbanden om onveilige situaties te voorkomen. Dit wordt een vrijheidsbeperkende maatregel genoemd. Dat is heel vervelend voor de bewoner. Ook voor de zorgverlener is dit niet prettig om te doen. Het verminderen van vrijheidsbeperking onder dwang bij ouderen en mensen met een verstandelijke beperking is al enkele jaren een speerpunt van de inspectie. Met succes. Want het komt steeds minder voor.

Een aantal zorginstellingen mag als het nodig is mensen tegen hun zin vastbinden, opsluiten of vasthouden. De inspectie kijkt bij een bezoek of een instelling dit doet volgens de regels en wetten.

Zo beoordeelt de inspectie

De inspecteur let op de volgende punten:

  • De zorgaanbieder legt vast hoe medewerkers werken, zodat de kans het kleinst is dat vrijheidsbeperkende maatregelen nodig zijn.
  • Ook legt hij vast welke arts of gedragswetenschapper besluit om iemand vast te houden, op te sluiten en op welke manier dit gebeurt;
  • Cliënten willen zo vrij mogelijk leven. Dus voordat een vrijheidsbeperkende maatregel wordt uigevoerd, wordt eerst een probleemanalyse gemaakt door de medewerkers die voor deze cliënt zorgen. Zij brengen in kaart waarom een cliënt bijvoorbeeld agressief wordt waardoor het nodig is om hem vast te binden;
  • De cliënt of familie of mantelzorgers, zijn betrokken bij de aanpak van de zorg. Met deze mensen is afgesproken wanneer vrijheidsbeperkende maatregelen mogen worden gebruikt en welke. Deze afspraken staan in het dossier van de cliënt.
  • Alleen een arts of een gedragswetenschapper mag besluiten een vrijheidsbeperkende maatregel in te zetten.
  • Besluit de arts of gedragswetenschapper een vrijheidsbeperkende maatregel te gebruiken, wordt dit opgeschreven in het dossier van de cliënt;
  • Medewerkers passen vrijheidsbeperkende maatregelen zorgvuldig toe. Volgens het protocol en zoals afgesproken met de cliënt;
  • Medicijnen die angst verminderen of mensen rustig maken, de zogenoemde psychofarmaca, worden pas gebruikt als alles is geprobeerd en er geen andere oplossing is;
  • Als vrijheidsbeperkende maatregelen worden gebruikt, evalueren de zorgverleners dit regelmatig. Het doel van deze gesprekken is om de kwaliteit van de zorg verder te verbeteren.

Toetsingscriteria voor een Bopz-aanmerking

Wanneer een verpleegzorginstelling een Bopz-aanmerking aanvraagt bij het ministerie van VWS, vraagt het ministerie altijd schriftelijk advies aan de inspectie. Voor het opstellen van dit advies legt de inspectie vaak een bezoek af aan de betreffende afdeling, locatie of instelling.

Zij toetst of de instelling voldoet aan de noodzakelijke randvoorwaarden om verantwoorde gedwongen zorg te kunnen bieden. De toetsingscriteria kunt u lezen in onderstaand document.
Lees ook over melden volgens de Wet Bopz