Verpleeghuiszorg in beeld

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) bezoekt in vier jaar tijd alle organisaties die verpleeghuiszorg bieden. Inmiddels hebben we 300 zorgorganisaties bezocht. Hieronder hebben we in beeld gebracht waar we op letten bij deze bezoeken en onze bevindingen. Op de pagina De methodologische verantwoording kunt u lezen over de keuzes die we daarbij hebben gemaakt.

Verpleeghuiszorg in beeld

Verpleeghuiszorg in beeld

Samenwerken aan goede verpleeghuiszorg

Voldoende tijd, aandacht en goede zorg. Veel zorgmedewerkers werken elke dag hard om dat te kunnen geven aan hun cliënten in de verpleeghuiszorg.

Als inspectie zien we dat dat steeds beter lukt. Toch blijft er ruimte voor verbetering.

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg maakt duidelijk hoe goede zorg eruit ziet. Zorgorganisaties staan voor de grote opgave om te blijven innoveren en samen te werken. Dit vraagt om een open, nieuwsgierige blik waarbij ruimte is om te leren en te verbeteren. Als zorgmedewerkers, als bestuurders en als inspectie.

Zo werken we samen aan goede verpleeghuiszorg!

De inspectie bezoekt alle zorgorganisaties die verpleeghuiszorg bieden

300 zorgorganisaties bezocht

IGJ bezoekt in vier jaar alle zorgorganisaties die vallen onder het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.

Wij brengen een bezoek aan één locatie van een zorgorganisatie. Bij grote zorgorganisaties met 10 of meer locaties, bezoeken wij er twee.

Bekijk hier of een zorgorganisatie bij jou in de buurt door de inspectie is bezocht.

Toezicht op drie thema’s

Hier kijken wij naar bij een bezoek

De inspectie kijkt tijdens bezoeken naar drie thema’s. Per thema zijn er normen waarop we toetsen. Deze vind je in het Toetsingskader.

Persoonsgerichte zorg

Veel aandacht voor de cliënt als persoon

Er is in de afgelopen jaren veel aandacht voor dit onderwerp geweest. En dat zien we terug tijdens onze bezoeken: de meeste zorgorganisaties hebben grotendeels voldoende aandacht voor persoonsgerichte zorg.

Onze bevindingen

De inspectie kijkt tijdens bezoeken naar drie thema’s. Per thema zijn er normen waarop we toetsen. Deze vind je in het Toetsingskader.

Persoonsgerichte zorg
Onderwerp Voldoet Voldoet grotendeels Voldoet grotendeels niet Voldoet niet
Wensen en behoeften 30.3 48 21.7
Zelf de regie voeren 27.4 42.2 28.7 0.7
nabijheid, geborgenheid, vertrouwen, begrip en respect 41.9 36.2 21.5 0.3
  • Bij de meeste zorgorganisaties kennen zorgmedewerkers de cliënt en zijn wensen en behoeften.
  • Ruim twee derde van de zorgorganisaties laat cliënten waar mogelijk zelf de regie voeren over hun leven en welbevinden.
  • In ruim drie kwart van de verpleeghuizen ervaren cliënten nabijheid, geborgenheid, vertrouwen, begrip en respect van zorgmedewerkers.

Voldoende en deskundige zorgmedewerkers

Personeelsbeleid moet intensiever

In veel zorgorganisaties worden niet voldoende zorgmedewerkers ingezet of is niet voldoende deskundigheid beschikbaar.

Natuurlijk heeft dit ook te maken met de krapte op de arbeidsmarkt. Toch zijn er verpleeghuizen die wel voldoende deskundige medewerkers kunnen inzetten.

Het is van belang hoe je als zorginstelling met je personeel en de krapte op de arbeidsmarkt om gaat.

Onze bevindingen

Voldoende en deskundige zorgmedewerkers
Onderwerp Voldoet Voldoet grotendeels Voldoet grotendeels niet Voldoet niet
Professionele afweging 18.4 34.8 42.8 4
Methodisch werken 6.3 28.3 57 8.3
Deskundigheid 17.9 39.2 39.2 3.7
  • Bij iets meer dan de helft van de zorgorganisaties maken zorgmedewerkers een voldoende professionele afweging over welke zorg nodig is. Ze kijken hierbij naar de wensen, behoeften en mogelijkheden van de cliënt.
  • Bij ongeveer een derde van de organisaties werken zorgmedewerkers methodisch, zoals past bij hun functie en wordt dit proces duidelijk vastgelegd in het cliëntdossier.
  • Ruim de helft van de zorgorganisaties zorgt dat er voldoende deskundige zorgmedewerkers beschikbaar zijn, passend bij de aanwezige cliënten en de zorg die zij nodig hebben.

Sturing op kwaliteit en veiligheid

Van elkaar leren

Goede kwaliteit en veiligheid van zorg begint met goed bestuur en management. Wie wil dat zorgmedewerkers goede zorg kunnen bieden, moet systematisch sturen op verbeteringen.

Daarnaast is het de taak van een bestuurder om te zorgen voor een veilige cultuur, waarin de zorgmedewerker open kan zijn over fouten en twijfels. Alleen zo kan iedereen binnen de zorgorganisatie van elkaar leren.

Onze bevindingen

Sturing op kwaliteit en veiligheid
Onderwerp Voldoet Voldoet grotendeels Voldoet grotendeels niet Voldoet niet
Kwaliteit en veiligheid 21.2 35.8 26.2 6.8
Cultuur gericht op leren en verbeteren 36.3 38.1 22.2 3.3
  • Iets meer dan de helft van de zorgorganisaties bewaakt, beheerst en verbetert systematisch de kwaliteit en veiligheid van de zorg.
  • Bijna drie kwart van de zorgorganisaties schept de voorwaarden voor een cultuur gericht op leren en verbeteren.