Verpleeghuiszorg in beeld

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd bezoekt in vier jaar tijd alle organisaties die verpleeghuiszorg bieden. Tot half maart 2020, bezochten wij 516 zorgorganisaties. Hieronder brengen wij in beeld waarop wij letten bij deze bezoeken en wat onze conclusies zijn. In de methodologische verantwoording staan de keuzes die wij daarbij hebben gemaakt.

In de video verpleeghuiszorg en corona spreekt hoofdinspecteur Korrie Louwes met Roger Ruijters over de gevolgen van het coronavirus. Roger Ruijters is voorzitter van het bestuur van zorgorganisatie Envida.

Verpleeghuiszorg in Beeld

Animaties automatisch afspelen

Verpleeghuiszorg in beeld

Zorgorganisaties werken hard aan de kwaliteit van zorg

De inspectie bezoekt alle zorgorganisaties die verpleeghuiszorg bieden. Hoe staat het met de dagelijkse zorg in de praktijk? Zorgorganisaties schenken veel aandacht aan de cliënt als persoon. Voor het personeelsbeleid en sturing op kwaliteit en veiligheid, is nog steeds meer aandacht nodig.

De inspectie bezoekt alle zorgorganisaties die verpleeghuiszorg bieden

516 zorgorganisaties bezocht

Vorig jaar brachten wij een beeld uit over de eerste 300 bezochte zorgorganisaties. Ook in het afgelopen jaar gingen wij op bezoek bij verpleeghuizen. Dit deden wij tot half maart 2020, toen de coronacrisis uitbrak. Deze publicatie gaat dan ook over feiten en cijfers in de periode daarvóór. Door de coronacrisis is de druk op de zorg toegenomen. Wij hebben veel waardering voor alle zorgverleners die zich steeds blijven inzetten om goede zorg te verlenen.

In totaal hebben wij nu 516 verpleeghuizen bezocht. In dit beeld zie je wat onze bevindingen hierover zijn. Bekijk hier of een zorgorganisatie bij jou in de buurt door de inspectie is bezocht.

Toezicht voor verbeteren van de zorg

Inspecteurs luisteren, observeren en onderzoeken

De inspectie brengt een bezoek aan één locatie van een zorgorganisatie. Bij grote zorgorganisaties met 10 of meer locaties, bezoeken wij er twee.

Bij een toezichtbezoek aan een zorgorganisatie, komen twee inspecteurs op bezoek. Zij kijken hoe een dag in het verpleeghuis verloopt. Zij observeren in de huiskamers en onderzoeken zorgdossiers. Ook luisteren zij naar de verhalen van bewoners en medewerkers.

Als de zorg in een verpleeghuis (deels) niet voldoet, verbeteren zorgorganisaties dit vaak na het toezicht van de inspectie. Als het nodig is, leggen wij een zorgorganisatie een maatregel op, bijvoorbeeld verscherpt toezicht of een aanwijzing.

Toezicht op drie thema's

Hier kijken wij naar bij een bezoek

De inspectie kijkt tijdens bezoeken naar drie thema’s. Per thema zijn er normen waarop we toetsen. Deze vind je in het Toetsingskader.

Persoonsgerichte zorg

Veel aandacht voor de cliënt als persoon

Er was in de afgelopen jaren veel aandacht voor persoonsgerichte zorg. De meeste zorgorganisaties hebben grotendeels voldoende aandacht voor de cliënt als persoon. Dit was de hoofdboodschap in onze vorige rapportage. Het blijkt ook uit de bezoeken die wij daarna hebben afgelegd.

Onze bevindingen

De inspectie kijkt tijdens bezoeken naar drie thema’s. Per thema zijn er normen waarop we toetsen. Deze vind je in het Toetsingskader.

Persoonsgerichte zorg
Onderwerp Voldoet Voldoet grotendeels Voldoet grotendeels niet Voldoet niet
Wensen en behoeften 36.4 46.7 16.9
Zelf de regie voeren 30 43.9 25.5 0.6
Nabijheid, geborgenheid, vertrouwen, begrip en respect 46.5 36 17.3 0.2
  • Bij de meeste zorgorganisaties kennen zorgmedewerkers de cliënt en zijn wensen en behoeften.
  • Ongeveer drie kwart van de zorgorganisaties laat cliënten waar mogelijk zelf de regie voeren over hun leven en welbevinden.
  • In ruim drie kwart van de verpleeghuizen ervaren cliënten nabijheid, geborgenheid, vertrouwen, begrip en respect van zorgmedewerkers.

Voldoende en deskundige zorgmedewerkers

Personeelsbeleid blijft een aandachtspunt

Ook nu maken de toezichtbezoeken duidelijk dat in veel zorgorganisaties niet voldoende zorgmedewerkers worden ingezet of niet voldoende deskundigheid beschikbaar is.

Natuurlijk heeft dit ook te maken met de bestaande krapte op de arbeidsmarkt. Hoe de arbeidsmarkt zich door de coronacrisis ontwikkelt, zal de komende periode blijken. Dan wordt ook duidelijk wat dit betekent voor zorgorganisaties.

Onze bevindingen

Voldoende en kundige zorgmedewerkers
Onderwerp Voldoet Voldoet grotendeels Voldoet grotendeels niet Voldoet niet
Professionele afweging 16.6 35.7 44.3 3.3
Methodisch werken 5.6 30.9 56.6 6.8
Deskundigheid zorgmedewerkers 20.8 40.9 35.4 2.9
  • Bij ongeveer de helft van de zorgorganisaties maken zorgmedewerkers een voldoende professionele afweging over welke zorg nodig is. Zij kijken hierbij naar de wensen, behoeften en mogelijkheden van de cliënt.
  • Bij ongeveer een derde van de organisaties werken zorgmedewerkers methodisch, zoals past bij hun functie en wordt dit proces duidelijk vastgelegd in het cliëntdossier
  • Ruim de helft van de zorgorganisaties zorgt dat er voldoende deskundige zorgmedewerkers beschikbaar zijn, passend bij de aanwezige cliënten en de zorg die zij nodig hebben.

Sturing op kwaliteit en veiligheid

Van elkaar leren

Goede kwaliteit en veiligheid van zorg begint met goed bestuur en management. Wie wil dat zorgmedewerkers goede zorg kunnen bieden, moet continu sturen op verbeteringen.

Daarnaast is het de taak van een bestuurder om te zorgen voor een veilige cultuur. Daarin kunnen zorgmedewerkers open zijn over fouten en twijfels. Alleen zo, kan iedereen binnen de zorgorganisatie van elkaar leren.

Onze bevindingen

Sturing op kwaliteit en veiligheid
Onderwerp Voldoet Voldoet grotendeels Voldoet grotendeels niet Voldoet niet
Kwaliteit en veiligheid 18.7 37.3 37.1 6.9
Cultuur gericht op leren en verbeteren 33 44.8 19.7 2.5
  • Iets meer dan de helft van de zorgorganisaties bewaakt, beheerst en verbetert systematisch de kwaliteit en veiligheid van de zorg.
  • Ongeveer drie kwart van de zorgorganisaties schept de voorwaarden voor een cultuur gericht op leren en verbeteren.