De openbaarmaking van toetsingskaders door de IGJ

De Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd (IGJ) maakt steeds meer informatie openbaar. Onder andere onze toetsingskaders. Hierin staan wet- en regelgeving waaronder veldnormen en professionele standaarden waaraan we zorgaanbieders toetsen. Er is echter weinig bekend over de gevolgen van het openbaar maken van onze toetsingskaders. Bijvoorbeeld voor de kwaliteit van zorg. IGJ wil daarom inzicht in mogelijke gevolgen van openbaarmaking van toetsingskaders als input voor de verdere effectuering van haar openbaarmakingsbeleid.

Het onderzoek is onderverdeeld in drie fasen:

  1. Een quickscan van de kennis die er is over de gevolgen van openbaarmaking binnen toezicht. Deze kennis dient als input voor de tweede fase.
  2. Interviews over drie casestudies over ervaringen met openbaarmaking van toetsingskaders door de IGJ: het betreft de kwaliteit van verpleeghuiszorg, radiologie in de mondzorg, en infectiepreventie in de ziekenhuiszorg.
  3. Integreren we de bevindingen van de casestudies en reflecteren we erop in een focusgroep met inspecteurs.