Effectiviteit van toezicht IGJ in de casus Careyn

IGJ liet deze evaluatie uitvoeren om te blijven leren en om het toezicht van de inspectie te blijven verbeteren. Deze evaluatie bekijkt het handelen van IGJ in haar toezicht op zorginstelling Careyn. De inspectie legde Careyn twee aanwijzingen op. De onderzoekers doen ook aanbevelingen voor de toekomst.

We vroegen de onderzoekers om een aantal onderzoeksvragen beantwoorden:

  1. Heeft IGJ bij de eerste en tweede aanwijzing de juiste interventie gekozen (wat betreft effectiviteit en timing)?
  2. Wat was de kwaliteit van de besluitvorming bij de keuzes voor de interventies?
  3. Welk resultaat werd beoogd met de interventies, en is dat beoogde resultaat bereikt?