Verpleeghuiszorg in beeld - gesprek Korrie Louwes met bestuursvoorzitter Roger Ruijters van zorgorganisatie Envida

In deze video spreekt hoofdinspecteur Korrie Louwes met Roger Ruijters, bestuursvoorzitter van zorgorganisatie Envida, over de impact van de coronapandemie op de verpleeghuiszorg. Zorgcoördinator Denny Stalman van Envida vertelt hoe hij het op de werkvloer ervoer. Het gesprek vond plaats naar aanleiding van de publicatie Verpleeghuiszorg in beeld, waarin de inspectie de resultaten van 516 bezoeken aan verpleeghuizen deelt.

Verpleeghuiszorg in beeld - gesprek Korrie Louwes met bestuursvoorzitter Roger Ruijters van zorgorganisatie Envida