Handleiding voorbehouden handelingen bij verpleging, verzorging en thuiszorg

Deze handleiding is een update van de eerdere ‘Handleiding voorbehouden handelingen verpleging, verzorging en thuiszorg’ (2012). De herziene handleiding maakt duidelijk dat uitvoeringsverzoeken alleen noodzakelijk zijn bij voorbehouden handelingen en niet noodzakelijk zijn bij risicovolle handelingen. Hiermee is een actiepunt uit het sectorplan voor de wijkverpleging en de huisartsenzorg in het programma (Ont)regel de zorg behaald.