Toezicht op zorg in het aardbevingsgebied

Deze rapportage gaat over resultaten van het toezicht van de inspectie bij negen aanbieders van verpleeghuiszorg, verstandelijk gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg in het aardbevingsgebied in Groningen. Doel van deze bezoeken was om de kwaliteit en veiligheid van de zorg te beoordelen en te bekijken of de aardbevingsproblematiek daarop van invloed is. Het is de taak van de inspectie om toe te zien op de kwaliteit en veiligheid van de zorg.

De inspectie bezocht negen zorgaanbieders in het aardbevingsgebied die ouderenzorg, gehandicaptenzorg of geestelijke gezondheidszorg bieden en waar cliënten verblijven. In de afzonderlijke rapporten en in deze geaggregeerde rapportage beschrijven we daarom zo feitelijk mogelijk de uitkomsten van ons toezicht.