Factsheet Infectiepreventie in de verpleeghuiszorg

Infecties met resistente bacteriën vormen een grote bedreiging voor kwetsbare mensen, zoals de bewoners van verpleeghuizen. Daarom is het cruciaal dat verpleeghuizen de juiste maatregelen nemen. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd vraagt met deze factsheet extra aandacht voor dit belangrijke thema.