Inspectie neemt mondzorg verpleeghuizen onder de loep

In dit factsheet laat Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) zien dat de inzet van een verbeterprogramma zorgt voor betere mondzorg voor kwetsbare ouderen en dat toezicht hierin een ondersteunende rol kan hebben.