Een beeld uit klachten, meldingen en crisissituaties over dwang in de zorg

De inspectie krijgt verschillende soorten informatie over het toepassen van dwang in de zorg. Onder andere uitspraken van klachtencommissies en rechters, cijfers over inbewaringstellingen en crisismaatregelen door burgemeesters, meldingen van zorgverleners, vertrouwenspersonen en gemeenten. In deze publicatie staat een samenvatting van zulke informatie sinds begin 2020.