De druk op de zorg en de Jeugdhulp in de regio Rotterdam

Deze maanden brengen (multidisciplinaire) inspectieteams bezoeken in regio’s waar de druk op de zorg en jeugdhulp het grootst lijkt te zijn. Door veel besmettingen, uitval van zorgpersoneel, wachtlijsten of andere oorzaken. Juist als de zorg zo onder druk staat, is het belangrijk dat wij een beeld krijgen van de  instroom, de continuïteit, de kwaliteit en de veiligheid van de zorg en de jeugdhulp in deze regio’s.

De inspectie heeft in februari en maart 2021 bezoeken gebracht aan de regio Rotterdam. Omdat niet alle zorgaanbieders in de regio zijn bezocht, kan de inspectie geen volledig beeld schetsen van de situatie overal in de regio Rotterdam. Maar al met al hebben wij wel een goed beeld gekregen van de situatie zoals die op het moment van onze bezoeken was.