Regiobeeld Twente

Deze maanden brengen (multidisciplinaire) inspectieteams bezoeken in regio’s waar de druk op de zorg en jeugdhulp het grootst lijkt te zijn. Door veel besmettingen, uitval van zorgpersoneel, wachtlijsten of andere oorzaken. Juist als de zorg zo onder druk staat, is het belangrijk dat wij een beeld krijgen van de  instroom, de continuïteit, de kwaliteit en de veiligheid van de zorg en de jeugdhulp in deze regio’s.

De inspectie heeft in maart 2021 bezoeken gebracht aan de regio Twente. Omdat niet alle zorgaanbieders in de regio zijn bezocht, kan de inspectie geen volledig beeld schetsen van de situatie. Wel heeft de inspectie een goed beeld gekregen van de situatie in de regio Twente op dat moment.