Toezicht van de IGJ voor, tijdens en na oplopende druk op de zorg

Bij een derde golf van het coronavirus moeten we rekening houden met een crisissituatie, waarin het functioneren van de gezondheidszorg ernstig verstoord raakt. De zorg zal dan minder of anders geleverd moeten worden. Daarbij gelden er nog steeds normen, maar soms zijn dat wel andere normen. In deze publicatie staat hoe de inspectie daarmee om gaat.