Rapportage openstellen verpleeghuizen voor bezoek

Deze rapportage gaat over het landelijke bezoekverbod in de verpleeghuizen in het vroege voorjaar, en over het daarna weer openstellen van verpleeghuizen voor bezoek. Daarbij komen de dilemma’s aan de orde waarmee de verpleeghuiszorg in de verschillende fasen geconfronteerd werd. Op basis daarvan doet de IGJ een aantal aanbevelingen, zowel voor de sector als voor de maatschappij.

De rapportage schetst de worsteling die de verpleeghuiszorg heeft doorgemaakt bij de constante afweging tussen de vrijheid van het individu en de veiligheid van de groep. En daarmee ook over de keuzes die de IGJ maakte waar het gaat om de juiste vorm van toezicht houden.