Inspectie wijst op kwetsbaar evenwicht in de zorg

De IGJ wijst er in een brief aan minister De Jonge (VWS) op dat de druk op de zorg al tijdenlang hoog is. Op dit moment is het nog wel beheersbaar, maar het is een kwetsbaar evenwicht. Als dat langer duurt kunnen er op verschillende plekken in de zorgketen risico’s ontstaan voor de veiligheid van de zorg en de continuïteit van individuele patiëntenzorg.