Einde verscherpt toezicht voor Team voor Zorg

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft het verscherpt toezicht bij Team voor Zorg B.V. (TVZ) op 14 januari 2021 beëindigd. Het verscherpt toezicht was onder andere gericht op de deskundigheid van de zorgverleners en kwaliteit van de geboden zorg. TVZ heeft verbeteringen doorgevoerd en het vertrouwen van de inspectie in de organisatie is toegenomen. 

Dit was er aan de hand

TVZ is een kleine zorgorganisatie die onder meer thuiszorg en begeleiding levert. TVZ is actief in Venlo, Rotterdam, Amersfoort en Hoogland.

Uit inspectieonderzoek in februari 2020 bleek dat TVZ tekortschoot op alle thema’s van het toetsingskader ‘Toezicht voor de zorg thuis’. De inspectie stelde onder andere vast dat de deskundigheid van de zorgverleners niet altijd goed was afgestemd op de complexe zorg die cliënten nodig hadden. Ook had de bestuurder niet van iedere zorgverlener in beeld waarvoor zij bevoegd en bekwaam waren.    

Tijdens latere bezoeken constateerde de inspectie dat TVZ onvoldoende verbeteringen had doorgevoerd. Op 2 juni 2020 heeft de inspectie TVZ voor zes maanden onder verscherpt toezicht gesteld. De inspectie let tijdens een verscherpt toezicht extra op een zorgaanbieder en volgt of de organisatie de tekortkomingen voldoende herstelt. 

Dit heeft TVZ gedaan

TVZ heeft geïnvesteerd in het verbeteren van de geboden zorg. Door scholing is de deskundigheid van de zorgverleners verbeterd. Daarnaast zijn onder andere verbeteringen doorgevoerd op de dossiervoering en is een verpleegkundige aangesteld. De bestuurder toonde urgentiebesef en voerde noodzakelijke veranderingen door.  

Hoe nu verder

De inspectie heeft voldoende vertrouwen dat TVZ de verbeteringen in de komende maanden verder doorvoert en beëindigt het verscherpt toezicht. De inspectie verwacht dat TVZ de verbeteringen op eigen kracht doorzet zonder extra toezicht.

Wel blijft de inspectie TVZ volgen om zicht te houden op het effect van de verbeteringen.

Documenten

Kaart

Team voor Zorg bv (TVZ)

Venlo, Rotterdam, Amersfoort, Hoogland