Toetsing verbetermaatregelen na melding

De inspectie vraagt aan zorginstellingen na een melding om zelf een onderzoek uit te voeren naar wat er is gebeurd. In het rapport van dit onderzoek moet de organisatie uitleggen welke maatregelen zij neemt om te zorgen dat zo’n ernstige gebeurtenis niet nog een keer plaatsvindt. Bij verpleegzorg- thuiszorg en geriatrische revalidatiezorg-instellingen kan een toezichtbezoek volgen om te bekijken of deze verbetermaatregelen zijn uitgevoerd. Het moet ook duidelijk zijn dat de verbeteringen blijvend zijn, en niet tijdelijk.

Wat betekent dit voor zorginstellingen?

Dit toezicht betekent voor verpleegzorg- thuiszorg en geriatrische revalidatiezorg-instellingen dat de inspectie met hen in gesprek gaat. De inspectie besteedt daarmee meer aandacht aan de uitvoering van verbetermaatregelen in de praktijk. Zo leren zorginstellingen hoe ze na meldingen door onderzoek zelf veel kunnen verbeteren.

Een bezoek om verbetermaatregelen in de praktijk te toetsen

Het toetsen van de verbetermaatregelen bestaat uit een aangekondigd bezoek door één inspecteur. Een dag voor het bezoek informeert de inspectie de instelling telefonisch over het bezoek. Er wordt niet aangekondigd wélke verbetermaatregelen de inspectie gaat toetsen en hoe dat gebeurt. De invulling van het bezoek wordt bij binnenkomst met de verantwoordelijke manager besproken. Tijdens het bezoek dat ongeveer 4 uur duurt wordt de zorgverlening zo min mogelijk verstoord.

De inspectie verwacht dat instellingen zorgen dat verbetermaatregelen gelden voor de hele organisatie. Daarom bezoekt een inspecteur soms meerdere teams, afdelingen of locaties.

De inspecteur legitimeert zich bij binnenkomst en laat weten welke locatie(s) of afdelingen hij (of zij) wil bezoeken en met welke teams of personen hij wil spreken. De inspecteur kan vragen stellen aan medewerkers, cliënten en familieleden en vragen om inzage in documenten of dossiers.

Verslag van het bezoek

Na het toetsingsbezoek ontvangt de zorginstelling een brief met een verslag van het bezoek. Hierin staat wat de inspecteur gezien, gehoord en gelezen heeft. De instelling kan op dit verslag reageren als iets feitelijk niet klopt. Het verslag van het bezoek wordt niet openbaar gemaakt.

Gevolgen van het bezoek

De inspectie gebruikt deze verslagen bij het beoordelen van nieuwe onderzoeksrapportages en het vormgeven van toekomstig toezicht.

Een bezoek waarin de inspectie verbetermaatregelen toetst kan ook een aanleiding zijn voor een nieuw toezichtbezoek. Indien nodig kan de inspectie de zorgaanbieder om een resultaatverslag vragen.