Documenten - Verpleeghuiszorg

65 documenten van Verpleeghuiszorg

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Reactie Villa de la Porte

Reactie Raad van Commissarissen van Villa de la Porte, naar aanleiding van het opheffen van het verscherpt toezicht door IGJ.

Brief | 07-01-2019

Toetsingskader overdracht patiëntgegevens

Toetsingskader | 14-12-2018

Toetsingskader infectiepreventie en antibioticabeleid in de verpleeghuiszorg

In dit toetsingskader staat wat wij toetsen in het toezicht op infectiepreventie en antibioticabeleid in de verpleeghuiszorg.

Toetsingskader | 01-11-2018

Factsheet Infectiepreventie in de verpleeghuiszorg

Infecties met resistente bacteriën vormen een grote bedreiging voor kwetsbare mensen, zoals de bewoners van verpleeghuizen. ...

Rapport | 01-11-2018

Veelgestelde vragen over de Wvggz en de WzD

Hieronder vindt u veelgestelde vragen met antwoorden over de nieuwe Wet verplichte ggz (Wvggz) en de Wet Zorg en Dwang (Wzd). ...

Vraag en antwoord

Verklarende woordenlijst bij toetsingskader medicatieveiligheid in de verpleegzorg

Publicatie | 17-10-2018

Verklarende woordenlijst bij toetsingskader voor instellingen waar mensen verblijven die niet thuis kunnen wonen

Verklarende woordenlijst bij toetsingskader voor instellingen waar mensen verblijven die niet thuis kunnen wonen.

Publicatie | 17-10-2018

Toetsingskader mondzorg in verpleeghuizen

In dit toetsingskader staat welke uitgangspunten de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gebruikt bij het toetsen van de ...

Toetsingskader | 17-10-2018

Inspectie neemt mondzorg verpleeghuizen onder de loep

In dit factsheet laat Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) zien dat de inzet van een verbeterprogramma zorgt voor betere ...

Rapport | 15-10-2018

Publieksversie toezichtkader voor mensen die niet thuis wonen

Waar kijkt de inspectie naar bij instellingen voor mensen die niet thuis kunnen wonen?

Toetsingskader | 15-10-2018