Calamiteiten en melden

Hier leest u hoe u een calamiteit kunt melden of een andere melding kunt doen binnen de huisartsenzorg. Ook leest u wat u kunt verwachten als iemand over u heeft gemeld bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). We ontvangen jaarlijks ongeveer 40 meldingen over fysiotherapeuten.

Wat is een calamiteit?

Een calamiteit, is een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg en die tot de dood van of een ernstig schadelijk gevolg voor een cliënt heeft geleid.

Dit is iets anders dan een complicatie, waarbij iets niet goed is gegaan waardoor een cliënt schade heeft opgelopen. Deze schade is een onbedoeld of ongewenst gevolg van zorg. De schade is niet gekomen omdat er iets niet goed is gedaan in de zorg. De zorg is goed gedaan (er is bijvoorbeeld volgens de richtlijnen/ professionele standaard gewerkt), maar heeft wel een onbedoelde of ongewenste uitkomst.

Zie ook deze brochure ‘Calamiteiten melden aan de IGZ’.

Een calamiteit melden

U kunt een calamiteit melden via dit formulier. Een calamiteit moet u binnen 3 dagen melden aan de inspectie. Als u er niet zeker bent of er sprake is van een calamiteit, heeft u 6 weken de tijd om dit te onderzoeken. Indien u na 6 weken nog twijfelt, doet u alsnog melding bij IGJ. Na het melden hebt u voor het onderzoek van de calamiteit 8 weken de tijd.

Andere melding doen

U kunt bij de inspectie ook andere meldingen doen. Kijk daarvoor bij Klachten en melden op deze website.

Er is over u gemeld, wat gebeurt er nu?

De inspectie neemt een melding over een zorgverlener in behandeling wanneer zij van mening is dat uit de melding een mogelijk risico voor de patiëntveiligheid blijkt.

In dat geval vragen wij u altijd om uw kant van de zaak te belichten, hoor en wederhoor. We kunnen u dan ook vragen om zelf de melding te onderzoeken. In sommige gevallen voeren wij een eigen onderzoek uit. Bijvoorbeeld als het onderzoek niet voldoet aan de eisen die de inspectie stelt. Het kan daarbij voorkomen dat u dan wordt uitgenodigd voor een gesprek op het kantoor van de inspectie in Utrecht.

Belangrijk voor het oordeel van de inspectie is dat de zorgverlener zich toetsbaar op stelt en dat van eventuele fouten wordt geleerd. Zie ook het onderwerp ‘Leren van calamiteiten’.