Wet- en regelgeving

Eisen aan klachtenregeling

Zorgaanbieders zijn verantwoordelijk voor het organiseren van een klachten- en geschillenregeling. Dit staat geschreven in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Dit moet voor alle medewerkers geregeld worden, of het nu een solo-praktijk betreft of een grote instelling. En het geldt ook voor ZZP’ers en uitzendkrachten die in de zorg werken.

Ook wanneer de zorgverlener inmiddels niet meer werkzaam is bij de instelling, zal de zorgaanbieder de klacht in behandeling moeten nemen als deze gaat over de periode dat de zorgverlener in dienst was.

De inspectie verwacht dat de zorgaanbieder dit ook helder aan patiënten communiceert. Bijvoorbeeld via de website of door het neerleggen van folders en/of ophangen van posters in de wachtruimte. Een verwijzing naar alleen de beroepsvereniging waar de zorgaanbieder bij is aangesloten, is niet voldoende.

Soms werken tandartsen voor een zorgaanbieder die bij verschillende regelingen zijn aangesloten. In dat geval moet de zorgaanbieder deze regelingen allemaal op een heldere wijze communiceren aan patiënten.