Rapport Goed bestuur bij mondzorg

Goed bestuur is belangrijk voor goede zorg. De stijging van het aantal mondzorgpraktijken in Nederland dat onderdeel is van een keten maakt dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) een beeld wil vormen van de sturing op kwaliteit en veiligheid van zorg binnen mondzorgketens. IGJ bezocht in januari en februari 2020 vijf mondzorgketens in Nederland. De uitkomsten van deze bezoeken bieden aanknopingspunten om de kwaliteit van mondzorg te verbeteren. IGJ geeft in onderstaand rapport adviezen aan mondzorgaanbieders en koepelorganisaties.